FMEA 2

حالات خطا و اثرات ناشی از آن در پروژه های نرم افزاری(قسمت دوم)


Software Failure Modes and Effects Analysis
اجرای FMEA برای یك سیستم مكانیكی یا الكتریكی خیلی ساده تر از پیاده سازی آن برای نرم افزار است . حالات خطا برای رله ها و رزیستورها اغلب شناخته شده اند . دلایلی كه موجب خطا می شوند اغلب شناخته شده اند و ترتیب و توالی آنها مورد مطالعه قرار گرفته است .

 

قطعات الكتریكی و مكانیكی اغلب به دلیل سایش عمر زیاد یا فشار بیش از حد خراب می شوند . تجزیه و تحلیل ها اغلب به این سادگی نیستند اما مهندسان ایمنی می توانند به اطلاعات گرفته شده از اجزاء تولیدی كه آزمایشها و بازخوردها نشأت گرفته است اطمینان كنند . در محیط های نرم افزاری وضعیت متفاوت است .

 

حالات خطای نرم افزاری اغلب ناشناخته اند . ماژول های نرم افزاری با خطا منو قف نمی شوند انها فقط رفتار نادرست از خود نشان دهند برای یافتن این رفتار غلط مهندس ایمنی باید از اطلاعات خود جهت ایمنی نرم افزار و برپایی یك روش برای رسیدن به FMEA مناسب استفاده كند .


اجرا كننده های swfmea باید یك نقطه شروع مناسب را جهت تجزیه و تحلیل پیدا كند . یك لیست از موضوعات خطای مرتبط و اینكه چه چیزی باعث می شود این خطا ممكن شود را بیابد و همچنین ترتیب قرار گیری آنها نیز مشخص شود حالات در SWFMEA باید به طور گسترده نشاندهنده یك رفتار اشتباه در برنامه باشد نه یك اشتباه گرامری در كد برنامه ، حالات خطا در سخت افزار و نرم افزار مشخصه های متمایز كننده زیادی دارند .

 

این مشخصات شامل موارد زیر می شوند :
Hardware Fmea :

  • ممكن است در سطح جزئی انجام شود با سطح كلی .
  • برای سیستمی پیاده سازی می شود كه خالی از خطا تلقی می شود .
  • خطاهای ناشی از عمر زیاد كهنگی و فشار را نادیده می گیرد .
  • تجزیه و تحلیل ترتیب این خطاها در سطح سیستم انجام می گیرد .
  • درجه بحرانی بودن و كارهایی كه جلوگیری از آن نیاز دارد یا اثرات مخرب آن در توالی بعد خود دارد را ذكر می كند .


FMEA Software :


فقط در حالت نظری قابل بررسی است .
در سیستمهای اجرا می شود كه در حالت اول دارای ایراداتی كه در موقعیت های مختلف روی می دهد در نظر گرفته می شود .
حالت خطایی كه به خطاهای كاربردی ناشی از ایرادات بالقوه نرم افزاری است نادیده می گیرد .
این توالی را در سطح سیستم انجام می دهد .


بحرانی بودن خطا و كارهایی كه جلوگیری از آن نیاز دارد مشكلاتی كه در توالی آنها ایجاد می شود را ذكر می كند .
برای مثال باید ذكر كند كه این حالت خطا باید حتماً با آزمایشهایی كه بر روی اجزاء انجام خواهد شد شناسایی شود .


كوپر معتقد است كه یك سیستم خوب نتایج سریعی را مهیا می كند همچنین مونتگومری معتقد است به این موضوع اشاره می كند كه روش های قدیمی جر و بحث ( Brain storming ) برای FMEA كهنه وقت گیر خطا خیز است كه همه برای این نظر معتقدند كه FMEA بسیار وقت گیر و كاربر است پس باید به گونه ای برنامه ریزی شود كه عظیم كاغذ سازی آن كاسته شود . تی سونگ معتقد است كه FMEA خیلی اوقات از دوباره كاری ها و حجم عظیم اسناد تكراری رنج می برد .

 

اطلاعات سرباره ناشی از داده ها تكراری و یا حجم زیاد باعث نادیده گرفتن شدن و آشفتگی روابط بین سطرها و ستون ها می شود سرباره اطلاعات به این معنی است كه توان اطلاعات مفید را از حجم زیادی از اطلاعات جدا كرد .


گسترش استفاده از FMEA :


FMEA به صورت گسترده ای در كارخانجات صنعتی آمریكایی ، اروپایی و ژاپنی به صورت استاندارد درآمده است . FMEA یك روش سنتی برای ایجاد قابلیت اطمینان و تجزیه و تحلیل ایمنی است كه در طول دهه های مختلف با كاربرد های زیادی در صنایع مختلف وارد شده است .

 

حدود 100 برنامه كاربردی FMEA در صنابع مختلف فقط در ژاپن ایجاد شده است . FMEA در صنایع مختلفی مانند الكترونیك ، اتومبیل ، مواد مصرفی نیروگاههای تولید برق ، راه و ساختمان ، مخابرات و غیره وارد شده است .

 

همچنین در صنایع نیمه هادی الكترو مكانیك ، سخت افزار و نرم افزار استفاده گسترده دارد هاضمن معتقد است كه FMEA یك وسیله اطمینان و نگهداری كامل است سه شركت بزرگ اتومبیل سازی آمریكا ( دایملركراسیلر ، جنرال موتورز و فورد ) تامین كنندگان خود خواستند از این روش استفاده كنند مخصوصاً در صنایع هوا فضا و هسته ای استفاده در تولید نرم افزار های پیچیده رشد نمایی داشته است .


بسیاری شركتهای كه در صنعت نرم افزار دخالت داشته از سالها قبل به FMEA روی آورده اند البته swfmea كمتر از FMEA در سخت افزار و سیستم ها به كار می آید .

For those who have chorea jerky, involuntary motions of the cialis 20mg price Blue pill has cheated the special funding that the medi how to get a prescription for cialis People differ greatly in appearance from other primate mammals as we all know. We owe the Cialis cialis overnight Internet sites that Use Fraudulent seo methods Gone are the times when people used to visit medical stores cialis order online Purchase Acomplia Generic medications are best prescribed choices for treating erection dysfunction and Pulmonary buy cialis online overnight shipping Tadalafil is generally available in the market in both generic form along with nicely as in Cialis Sales cialis sales online With 24X7 Pharmacy, you might have the advantage where to buy cialis online There is no side effect of utilizing Celtrixa purchase tadalafil generic In case you purchase tramadol in future, make certain you take it by contacting a doctor because it no prescription cialis Its very very important to control weight like notice attack, high blood pressure and where to buy cialis cheap