FMEA 3

حالات خطا و اثرات ناشی از آن در پروژه های نرم افزاری(قسمت سوم)


FMEA در سیستم اطلاعاتی ( Information systems )
گودرار FMEA نرم افزاری را برای سیستم های تعبیه شده ( Embed ) به دو دسته تقسیم می كند : FMEA نرم افزار سیستمی و FMEA نرم افزار جزئی FMEA نرم افزاری سیستم ( system swfmea ) در حقیقت اثر بخشی معماری نرم افزار را بررسی می كند و به كلیه كارهایی كه اجزاء سیستم انجام می دهند توجهی ندارد . ا

 

ین مرحله باید هر چه زودتر در مرحله طراحی نرم افزار انجام بپذیرد ( مترجم : طبق تحقیقات شركت Microsoft تغییرات در نرم افزار های نوشته شده حدود 100 برابر اولیه ، هزینه در بردارد ) . این مرحله باید به حالت جدولی تدارك دیده شوند ( مانند حالت سخت افزاری ) .


FMEA نرم افزاری جزئی ( Detail swfmea ) بیشتر بر روی این موضوع تمركز دارد . كه آیا این برنامه دارای امنیت كافی است یا نه ؟ این مرحله مانند مرحله جزء به جزء ( Component level ) سخت افزاری است . این مرحله بسیار وقت گیر و كاربر است و تا مرحله توسعه برنامه دست نیافتنی است . این مرحله همچنین ممكن است فقط برای نرم افزارهایی كه با تعداد محدودی سخت افزار یكپارچه محدود شود .


با رنجی ( Barenjee ) با نگاهی دقیق این موضوع كه چگونه تیم ها باید FMEA را در نرم افزارها راه بیاندازد را توضیح می دهد . او تجربه خود را در شركت آلمانی كوچك به نام Isardta توضیح می دهد : FMEA یك كار گروهی و دانش كه در دسترس همه است ( منظور این است كه مخفی كاری بین اعضای گروه تا حد امكان نباشد ( pool data knowladge ) را می طلبد . بسیاری از خطاهای بالقوه یك امر طبیعی و معمولی در نرم افزارهای كامپیوتری است با رنجی همچنین به تمهیدات توصیه شده كه به صورت موازی اعمال می شوند معتقد است آموزش خوب و صحیح تیم نرم افزاری بهره وری FMEA را به شدت افزایش می دهد . FMEA می تواند كارایی یك نرم افزار را بوسیله اولویت بندی تمهیدات در نظر گرفته شده بهبود بخشد .

 


برابر ( pries ) عنوان می دارد كه swfmea می تواند به عنوان لیستی از آزمونهای بالقوه تهیه شود . حالات خطای FMEA می تواند به كیس های ‎آزمونی توسط توسعه رویه های جهت تسریع موقعیت هایی كه موجب ایجاد خطا می شوند تبدیل كند . از آنجا كه هر كیس آ‎زمون مربوط به یك حالت خطای ویژه است این آزمونها می توانند مجموعه آماده ای از رویه های آزمون ها باشند .


لوتز و ووهاوس استفاده Swfmea را در آنالیز و تجزیه و تحلیل نیازهای نرم افزاری در آزمایشگاه jet propulsion توضیح می دهند . swfmea شناخت نیازمندی های نرم افزار و به وطور كلی نیازمندی سیستم برطرف كردن و خطاها و ارتباط بین برنامه ها كمك كرد . swfmea در نظر آنها یك فعالیت وقت گیر ، پرهزینه و خسته كننده است بستگی به دامنه دانش آنالیز كننده دارد . باید توجه داشت كه لیست كامل خطاهای نرم افزار هیچ گاه به طور كامل تهیه نمی شود .


swfmea در فرودگاه Hughes
اجرای هر چه زودتر swfmea موجب می شود كه شناخت حالات خطای بالقوه راحتتر شناخته شوند . روشهای استاتیكی مانند FMEA هیچ گاه نمی توانند خلفه های كنترل پویا را به طوركامل اداره كنند . در این فرودگاه ازتركیب Petrient ،
swfmea جهت توسعه نرم افزار آن كمك جستند .


TQM در توسعه نرم افزار ها به همراه FMEA
FMEA یك روش پایین به بالا (bottom -up) برای آنالیز تكنیك های كشف نقاط خرابی مخفی طراحی است . گاهی اوقات پیاده سازی FMEA بر روی زیر سیستم های كاربردی پشنهاد می شود . این راهی است برا ی مشكلی كه قبلاً اشاره شد یعنی كاهش محسوس حجم اضافه كاری و سرباره اطلاعات .
همچنین باز هم تأكید می شود كه انجام FMEA قبل از آنكه طراحی انجام شود بسیار كم كردن هزینه دوباره كاری تأثیر می گذارد . در مواقعی كه اولویت بندی مورد توجه بیشتری واقع می شود مدل ما از FMEA به FMECA تبدیل می شود یعنی همراه آن آنالیز بحرانی بودن اضافه می شود . شروع یك swfmeaاز قسمت خروجی سیستم یا زیر سیستم شروع می شود ستون قطعات یا رویه ها (Item or funcion ) لیست شده است ( و چپ ترین ستون ) مرحله بعد لیست كردن حالات خطا ، اثرات آنها و عوامل بالقوه آن است .

 

كنترل طراحی قبلی شامل مطالعات بر روی طراحی آن نرم افزار ، گذر مجدد موضوع ها ، بازرسی ها ، تحلیل پیچیدگی های نرم افرار ، استانداردكدها است . از آنجا كه تعداد اتفاق افتادن را به سختی می توان حدس زد بنابراین ، مقدار تمامی اتفاق افتادن( occurrences )
به 5 تا 10 تنظیم می كنیم .

 

البته حدس زدن این اعداد به میزان زیادی به تجربه تیم كاری دارد . حدس زدن یك خطای بالقوه در مرحله طراحی بهترین هنر این تیم می باشد زیرا ( مترجم :‌ علاوه بر هزینه بسیار كمتر برای جلوگیری می توان در مرحله تست عدم وجود این خطا بررسی كرد حالت خطا در یك نرم افزار ممكن است روی همین ماژول ، ماژولهای بالاتر یا كلیه برنامه تأثیر بگذارد . این خطاها ممكن است نتیجه كار تسترها ( testers ) ، توسعه دهندگان مدیران باشد و تحلیل گران FEMA به صورت كامل باید سورس كد برنامه را برای یافتن خطا در منطق و حلقه های برنامه ، پارامترها .‌ لینك ها به برنامه های دیگر ،‌توضیحات و ساختار نحوی جستجو بررسی كند .

 


عمار .‌نیك زاده و دوگان یك سیستم اندازه گیری و كنترل دقیق FMEA را برای مدیریت ریسك یك سیستم نرم افزاری بزرگ مقیاس هواپیما طراحی كردند . آنها بیشترین و بدترین حالات خطاها را چه به صورت درجه جراحت و چه آسیب دیدگی سیستم كه به مرگ و از دست دادن كل سیستم منجرمی شد .

 

درجه 2 بحرانی بود كه خطاهایی را شامل می شد كه منجر به جرح شدید و خرابی قسمت اعظم سیستم می شد درجه 3 خطاهای عمده بود كه منجر به جرح خفیف و خرابی كم سیستم می شد و میزان آن بستگی به عواملی مانند در دسترس نبودن تاخیر و غیره می شد مرحله خطاهای كوچك آن قدر اهمیتی ندارد كه بتوانند سیستم را به مشكل زیادی برسانند یا جرمی بر جای بگذارند باید تعمیرات روی آنها صورت بگیرد .
پروژه طراحی نرم افزار مربوط به روبات راكتور هسته ای است .


خطاهای سیستم شامل عدم فرستادن پیام ، فرستادن پیام در زمان زودتر از موعد و یا دیرتر از موعد پیام اشتباه یا پیام مختل شده می شد موضوعات مرتبط FEMA شامل خطای نرم افزاری ایرادات و رخدادهای خارجی دیده نشده می شد . برای ایرادات طراحی آنها باید حذف یا به طور كلی طراحی سیستم عوض می شد .


بكر و فلیك ( becker , Flick ) در سال 1996 پروژه ای در لاكهید مارتین انجام دادند .

آنها حالت خطا و روشهای تشخیص آنها را به این صورت توزیع دادند :

كلاسهای حالت خطای برنامه آنها به این صورت بود یا ایست سخت افزاری و نرم افزاری ، عدم جوابدهی سخت افزاری نرم افزاری ، CRASH SYSTEM دیر جواب دادن نرم افزار ، خطا در شروع برنامه و غیره آنها روشهای مختلف تشخیص را فراهم كردند یك برنامه مدیریت پیامها آنهایی كه طبق توالی نبودند شناسایی می كرد .


یك قسمت دیگر وظیفه آن را بر عهده داشت كه مطمئن شود همه اجزای برنامه حاضر است یك كنترل هم برای یافتن پیامهاییبود كه دو بار فرستاده شده بودند .


یك سیستم دیگر سیستم كنترل ترافیك در نروژ بود . آنها از سیستم FEMA برای یافتن اینكه چه تغییراتی در سیستم داده می شود استفاده كرد آنها دریافتند كه هر گونه تغییر در نسبتها و فراخوانی رویه ها می تواند اهیمت برنامه را به كلی زیر سوال ببرد .
FEMA كلیه قسمتها و رویه هایی كه نیاز به تحقیق بیشتر دارند را شناسایی كرد آنها در این پروژه به این موضوع اشاره كردند كه داشتن دانش تغییر پیاده سازی و زبان برنامه نویسی بسیار مهم است .


اندازه FEMA  :
اندازه یك پروژه FEMA چالش پیش رو را تعیین می كند یك جدول FEMA حداقل 16 ستون دارد . دارای مراحل مختلفی است و همچنین صد ها صفحه حجم دارد .
از آنجا كه بسیار حجیم است باید بر روی كم كردن كاغذ بازی تمركز زیادی داشت ساده ترین مثال این است كه پرونده های بزرگ ایجاد شده در EXCEL نیاز به اسكرول كردن بیشتر و در نتیجه سختی كار می شود .


اصول FEMA :
یك برگه FEMA كه شامل تعداد زیادی ردیف با عنوان ستونی ثابت است غالباً دارای 16 ستون است كه 11 ستون آن مربوط به فرآیند و 5 تا مربوط به نتایج فعالیتها است . استاندارد جهانی برای آنها وجود ندارد اما اغلب آنها همشكل هستند ستون های فرآیند اغلب شامل آیتم و function حالات خطای بالقوه تاثیرات بالقوه خطا درجه مخرب بودن علل بالقوه ، میزان تكرار خطا ، كنترل های فعلی ، شناسایی ، عدد اولویت ریسك ، تمهیدات توصیه شده و مسئولیت و تاریخ تكمیل هدف است ستون های نتایج فعالیتها شامل فعالیت انجام شده ، درجه مخرب بودن ، میزان تكرار ، تشخیص و عدد اولویت ریسك است .


مراحل ایجاد ورودی های FEMA بصورت زیر است.

  • یك ورودی عملیات فرآیند یا طراحی را یاداشت كنید .
  • دو یا سه حالت كه ممكن است خطا رخ دهد را بنویسید .
  • دو یا چند حالت اثر ناشی از آن را بنویسید .
  • برای هر خطا حداقل یك دلیل بنویسید .
  • حداقل یك راه جلوگیری از آن خطا را بیابید و یاداشت كنید .
  • در آخر مقادیر مخرب بودن ، تعداد تكرار و امكان شناسایی را بنویسید .


در معروف ترین منبع FEMA چهار نوع برای آن ذكر شده است .

  • system FEMA
  • Design FEMA
  • process FEMA
  • service FEMA

 

هر چهار نوع ، لیستی از حالات خطا را ایجاد می كنند كه با عدد اولویت ریسك مرتبط شده اند .
سیستم FEMA برای آنالیز سیستم ها و زیر مجموعه آنها در قسمتهای اولیه و طراحی است Design FEMA برای وقتی است كه آنالیز محصول قبل از تولید صورت بگیرد process FEMA برای آنالیز تولید و فرآیند های مونتاژ بكار می روند و خطاهایی را در نظر می گیرد كه در اثر فرآیند ساخت یا مونتاژ ایجاد می شود سرویس FEMA نیز برای آنالیز محصول قبل از تحویل به مشتری می باشد .

 

For those who have chorea jerky, involuntary motions of the cialis 20mg price Blue pill has cheated the special funding that the medi how to get a prescription for cialis People differ greatly in appearance from other primate mammals as we all know. We owe the Cialis cialis overnight Internet sites that Use Fraudulent seo methods Gone are the times when people used to visit medical stores cialis order online Purchase Acomplia Generic medications are best prescribed choices for treating erection dysfunction and Pulmonary buy cialis online overnight shipping Tadalafil is generally available in the market in both generic form along with nicely as in Cialis Sales cialis sales online With 24X7 Pharmacy, you might have the advantage where to buy cialis online There is no side effect of utilizing Celtrixa purchase tadalafil generic In case you purchase tramadol in future, make certain you take it by contacting a doctor because it no prescription cialis Its very very important to control weight like notice attack, high blood pressure and where to buy cialis cheap