مدیریت روابط با مشتری

● فروش و بازار یابی

در مورد جایگاه و ارزش مشتری و بخصوص مبحث روابط با مشتری ، مطالب زیادی وجود دارد . در این میان جرمی گالبرایت و تام روجر معتقد هستند که : « مشتریان ارزشمندند و مشتری ارزش بیشتری دارد . مدیریت روابط با مشتری یک سرمایه است و نه یک هزینه ».

در اوت سال ۲۰۰۰ میلادی ، وقتی شرکت بزرگ لاستیک سازی فایرستون (Firestone) بخاطر تلفات چندین نفر به دادگاه فراخوانده شد ، صنعت لاستیک سازی دچار یک رکود جدی گردید ، شرکت میشلن (Michlin) که با استفاده از تحقیق در بازار ، به چنین وضعیتی نرسیده بود ، از مدل روابط با مشتری (CRM) بهره گرفت و این مشکل را برطرف کرد . این آمادگی برای پاسخگویی به تمام سئوالات و ایجاد تسهیلات و زمینه های استراتژی CRM در این شرکت وجود داشت .

● قدرت پنهان در ابتکار استفاده از CRM

با نگاهی به ماجرای شرکت میشلن ، سه نیروی پنهان در ورای مقوله مدیریت روابط با مشتری وجود دارد که عبارتست از :

۱- تکنولوژی نوین نرم افزار که با تطبیق و استفاده از داده های مشتریان بطور روز افزون ساده تر می شد .

۲- شبکه بزرگ جهانی اینترنت که نه تنها رقابت گسترده ای در وب ایجاد کرده است ، بلکه از توان بالقوه ای در دستیابی مشتری به اطلاعات برخوردار است .

۳- تغییر و تبدیل مشتری به مصرف کننده امروزه امری منطقی ، ماهرانه و انتخابی مورد تقاضاست .

روبرت ای.ویلاند و پل ام.کل(Paul M.cole) نیز معتقدند : در حال حاضر این مشتری است و نه شرکت که وضعیت بازار را تعیین می کند . همانطور که مشتری تغییر می کند ، یاد می گیرد و با مشکلات زیادی روبرو می شود ؛ تجارت نیز باید همپای مشتری تغییراتی در خود بوجود آورد . در واقع هر سازمانی امروزه درک می کند که باید بخشی از استراتژی همکاری اش مرتبط با CRM باشد ، این نوع مدیریت مستقل بوده و جدا از هر چیز دیگری است . باید گفت که بین سیاست داشتن CRM و عمل به آن تفاوت زیادی وجود دارد بهر حال ، این سئوال همواره وجود دارد که : آیا شما واقعاً به مشتریان ویژه خود توجه دارید ؟

سایت مدیران ایران

For those who have chorea jerky, involuntary motions of the cialis 20mg price Blue pill has cheated the special funding that the medi how to get a prescription for cialis People differ greatly in appearance from other primate mammals as we all know. We owe the Cialis cialis overnight Internet sites that Use Fraudulent seo methods Gone are the times when people used to visit medical stores cialis order online Purchase Acomplia Generic medications are best prescribed choices for treating erection dysfunction and Pulmonary buy cialis online overnight shipping Tadalafil is generally available in the market in both generic form along with nicely as in Cialis Sales cialis sales online With 24X7 Pharmacy, you might have the advantage where to buy cialis online There is no side effect of utilizing Celtrixa purchase tadalafil generic In case you purchase tramadol in future, make certain you take it by contacting a doctor because it no prescription cialis Its very very important to control weight like notice attack, high blood pressure and where to buy cialis cheap