مدیریت زمان

شاید این جمله را زیاد شنیده باشید که:

”نماز اول وقت، موجب برکت وقت می‌شود.“

در حدیث‌های زیادی آمده است که در روز قیامت از هر کسی سئوال می‌کنند: ”عمری که به تو داده شد در چه راهی صرف نمودی؟“ بنابراین، شایسته است که قدر وقت خود را بدانیم و با برنامه‌ریزی صحیح، به‌زمان خود برکت داده و گامی بلند در راه رسیدن به هدف‌هایمان برداریم. شما نمی‌توانید بر زمان، مدیریت کنید؛ بلکه تنها می‌توانید بر کارهای خودتان، مدیریت و کنترل داشته باشید. هر کسی در طول هفتهٔ کاری خود، ۱۶۸ ساعت زمان در اختیار دارد. زمان، عامل ثابتی است. تنظیم درست زمان به برنامه‌ریزی، تفکر و یادداشت کردن احتیاج دارد. استفادهٔ مناسب از وقت، نیازمند تحلیلی سنجیده و دقیق از نیازهای خاص فرد است. واقعیت، این است که به‌طور تقریبی هیچ‌کس مهارت‌های کامل طبیعی در ادارهٔ یک زندگی پیچیده و شلوغ را ندارد. مدیریت درست و صحیح بر زمان و تنظیم برنامهٔ زمان‌بندی شده برای انجام امور، به‌معنای واقع‌بینی در مورد وقت و زمانی که متعلق به ماست و چگونگی استفاده از آن می‌باشد.

● اهمیت و فوریت زمان

▪ همواره کار خود را با مهم‌ترین فعالیت‌ها آغاز کنید.

▪ بکوشید که هر روز دست‌کم، یکی از وظیفه‌های اصلی و مهم خود را انجام دهید.

▪ به‌صورت دوره‌ای و منظم، هدف‌های خود را مرور کرده ومعین کنید که برای دست‌یابی به آنها، چه کارهائی باقی مانده است. اگر لازم است، اولویت‌بندی جدیدی برای فعالیت‌های خود در نظر بگیرید.

● قانون‌های مدیریت زمان

▪ مسیر واقعی زمان، مدیریت خود است. شما نمی‌توانید در زمان، تغییری ایجاد کنید؛ این تغییر متوجه خود شماست. زمان، عامل ثابت و پایدار است.

▪ برای مدیریت بهتر، باید خواهان تغییر باشید. تغییر، به‌طور معمول با ناخشنودی همراه است. ترک عادت، چندان خوشایند نیست؛ اما شما باید با پایداری و تکرار، عادت‌های مثبتِ جدید را جایگزین عادت‌های گذشته کنید.

▪ کلید اصلی در مدیریت خود، کنترل پاسخ‌ها و واکنش‌ در برابر رویدادهاست. مدیران موفق، کسانی هستند که در برابر رویدادهای غیر قابل کنترل، پاسخ‌های کنترل‌شده‌ای دارند.

دکتر پری‌ناز بنی‌سی، عضو هیئت علمی دانشگاه

منبع: ”مدیریت برتر“ ”دکتر محمود گودرزی“

مجله شادکامی و موفقیت

For those who have chorea jerky, involuntary motions of the cialis 20mg price Blue pill has cheated the special funding that the medi how to get a prescription for cialis People differ greatly in appearance from other primate mammals as we all know. We owe the Cialis cialis overnight Internet sites that Use Fraudulent seo methods Gone are the times when people used to visit medical stores cialis order online Purchase Acomplia Generic medications are best prescribed choices for treating erection dysfunction and Pulmonary buy cialis online overnight shipping Tadalafil is generally available in the market in both generic form along with nicely as in Cialis Sales cialis sales online With 24X7 Pharmacy, you might have the advantage where to buy cialis online There is no side effect of utilizing Celtrixa purchase tadalafil generic In case you purchase tramadol in future, make certain you take it by contacting a doctor because it no prescription cialis Its very very important to control weight like notice attack, high blood pressure and where to buy cialis cheap