مدیریت مجازی یا مدیریت از راه دور

مدیریت بر کارکنان، وقتی همه زیردستان درست در جلوی چشمان مدیر هستند، به اندازه کافی دشوار است. حال تصور کنید که اگر این افراد صدها و یا حتی هزاران کیلومتر دور از شما باشند، کار مدیریت تا چه حد پیچیده خواهد شد!

فاصله میان مدیر و کارمند را باید از دو جنبه درنظر گرفت، یکی اینکه مدیر از محل کار اصلی خود دور باشد و دیگری اینکه برخی از کارکنان در محلی دور از محل استقرار مدیر قرارداشته باشند. مثال بارز آن، دفاتر و شعب خارج از کشور شرکت ها، بانک ها و نظیر آنها و حتی شاید سفارتخانه ها و مانند اینها باشد.

یکی از مدیرن نخبه به منظور توجیه مستمر کارکنان دور از خود، اقدام به تشکیل گروه های آموزشی سیار کرد تا بطور مرتب برنامه های آموزشی – توجیهی لازم را برای آنان به مورد اجرا گذارند. در این میان، شخص مدیر نیز از طریق تماس های کنفرانسی، نامه های الکترونیکی و حتی عکاسی دیجیتال با کارکنان خود ارتباط مستقیم دارد.

البته تکنولوژی، کار مدیریت از راه دور را ساده تر کرده است. برای نمونه، مدیر دیگری علاوه بر موارد بالا، از شبکه اینترانت (شبکه رایانه ای سراسری درون سازمانی) برای به هنگام کردن اطلاعات زیردستان دور از مرکز خود استفاده می کند. وی از تمامی کارکنان پراکنده خود در سراسر کشور خواست تا صفحه اول (Front Page) شرکت را به عنوان صفحه اصلی (Home Page) رایانه خود تنظیم کنند تا با مراجعه سریع به بخش «تازه چه خبر؟» از تمامی اخبار فوری و آنی مطلع شوند.

این مدیر به خوبی می داند که تکنولوژی نمی تواند جایگزین مدیریت رو در رو شود، بنابراین ماهانه یک بار از هر شعبه خارج از مرکز بازدید به عمل می آورد و سالی یک بار هم تمامی افراد را به مرکز اصلی دعوت می کند. البته اگرچه این کار، گران تمام می شود اما ضروری و اجتناب ناپذیر است زیرا در صورت عدم فراخوان آنان به مقر مرکزی، مطمئناً هزینه های بیشتری تحمیل خواهد شد. این مدیر موفق معتقد است که افراد و کارکنان شرکت به منزله همه چیز شرکتند و اگر به قول معروف از دور خارج شوند کار شرکت تمام است.

سایت مدیران ایران

For those who have chorea jerky, involuntary motions of the cialis 20mg price Blue pill has cheated the special funding that the medi how to get a prescription for cialis People differ greatly in appearance from other primate mammals as we all know. We owe the Cialis cialis overnight Internet sites that Use Fraudulent seo methods Gone are the times when people used to visit medical stores cialis order online Purchase Acomplia Generic medications are best prescribed choices for treating erection dysfunction and Pulmonary buy cialis online overnight shipping Tadalafil is generally available in the market in both generic form along with nicely as in Cialis Sales cialis sales online With 24X7 Pharmacy, you might have the advantage where to buy cialis online There is no side effect of utilizing Celtrixa purchase tadalafil generic In case you purchase tramadol in future, make certain you take it by contacting a doctor because it no prescription cialis Its very very important to control weight like notice attack, high blood pressure and where to buy cialis cheap