والتر شوارت

منشأ عقاید مدیریت‌ جامع‌ كیفیت‌ و ارتقای‌ مستمر به‌ آقای‌ والتر شوارت‌ ،كارمند سابق‌ تلفن‌ بل‌ بر می‌ گردد .والتر شوارت‌ در سال ۱۸۹۱ در ایلینویز آمریكا دیده‌ به‌ جهان‌ گشود و در سال ۱۹۶۷ جهان‌ را بدرود گفت‌ . او یكی‌از آموزگاران‌ دكتر دمینگ‌ بوده‌ و نظریهٔ‌ سوق‌ فرایندهای‌ مدیریتی‌ برای‌ ایجاد موقعیتهای‌ سودآور برای‌ مشتریها و صاحبان‌ فرایندها را همگانی‌ نموده‌ و استفاده‌ از ابداع‌ خود تحت‌ عنوان‌ "نمودار كنترل‌ فرایند" را گسترش‌ داد.

وی‌ مؤلف‌ كتاب‌ " اقتصاد كیفیت‌ تولید " است‌ كه‌ به‌ عنوان‌ نخستین‌ كتاب‌ آماری‌ است‌ كه‌ در جهت‌ بهبود كیفیت‌كالای‌ تولیدی‌ به‌ رشته‌ تحریر در آمده‌ است‌.وی‌ متعقد بود كه‌ فقدان‌ اطلاعات‌ بطرز مؤثری‌ تلاشهای‌ كنترل‌ و فرایندهای‌ مدیریتی‌ را در محیط‌ كار كند می‌ سازد . برای‌ كمك‌ به‌ مدیران‌ در اتخاذ تصمیمات‌ علمی‌ ، اثربخش‌و اقتصادی‌ ، او روش‌ كنترل‌ آماری‌ فرایند را ابداع‌ نمود . او همچنین‌ چرخه‌ شوارت‌ را در زمینه‌ آموزش‌ و ارتقا بوجود آورد و تفكر مدیریتی‌ را با تحلیل‌ آماری‌ تركیب‌ نمود كه‌ تحت‌ عنوان‌ چرخه‌ PDCA معروف‌ است‌ . او معتقد بود كه‌ استفاده‌ از این‌ چرخه‌ سازمانها را به‌ ارتقای‌ جامع‌ كیفیت‌ رهنمون‌ خواهد ساخت‌ .

او معتقد به‌ وجود نوسات‌ در مراحل‌ تولید كالا بود و اعتقاد داشت‌ كه‌ می‌توان‌ دلیل‌ نوسانات‌ را از طریق‌ استفاده‌ ازعلم‌ آمار بررسی‌ و نسبت‌ به‌ پایین‌ آوردن‌ نوسانات‌ و در نتیجه‌ بهبود محصولات‌ اقدام‌ نمود .

این‌ روش‌ به‌ مدیران‌ كمك‌ می‌ كند تا نیاز به‌ تغییر در خطوط‌ تولید را تشخیص‌ داده‌ و تغییرات‌ لازم‌ را به‌ انجام‌برسانند. شوارت‌ با استفاده‌ از این‌ روش‌ توانست‌ حدود نوسانات‌ فرایند را محاسبه‌ كند .

شوارت‌ علت‌ نوسانات‌ را به‌ عوامل‌ عام‌ و عوامل‌ خاص‌ تقسیم‌ بندی‌ می‌ كند. در تعریف‌ عوامل‌ عام‌ ، وی‌مشكلات‌ و مسئولیتها را ناشی‌ از عملكرد مدیریت‌ در مجموعه‌ سیستم‌ تلقی‌ می‌ نماید و عوامل‌ خاص‌ را به‌ نوع‌روش‌ ، افراد و یا صرفا" متوجه‌ ماشین‌ آلات‌ می‌ سازد.

پایگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

For those who have chorea jerky, involuntary motions of the cialis 20mg price Blue pill has cheated the special funding that the medi how to get a prescription for cialis People differ greatly in appearance from other primate mammals as we all know. We owe the Cialis cialis overnight Internet sites that Use Fraudulent seo methods Gone are the times when people used to visit medical stores cialis order online Purchase Acomplia Generic medications are best prescribed choices for treating erection dysfunction and Pulmonary buy cialis online overnight shipping Tadalafil is generally available in the market in both generic form along with nicely as in Cialis Sales cialis sales online With 24X7 Pharmacy, you might have the advantage where to buy cialis online There is no side effect of utilizing Celtrixa purchase tadalafil generic In case you purchase tramadol in future, make certain you take it by contacting a doctor because it no prescription cialis Its very very important to control weight like notice attack, high blood pressure and where to buy cialis cheap