وقتی کاریزمای تزریقی جواب معکوس می دهد

وقتی کاریزمای تزریقی جواب معکوس می دهد

نتورک مارکتینگ در ایران مانند هر پدیده دیگری از آفات سود جویان بی نصیب نمانده است. ایجاد کاریزمای مصنوعی یکی از همین آفتهاست.

وقتی جناب آقای ... تشریف آوردند چنان شور شعفی تمامی حاضران را در بر گرفت که برای دست دادن با ایشان و قرار گرفتن در صف هیات همراهشان از هیچ کاری مضایقه نمی کردند. جناب آقای ... در حالی که بی گمان شیک ترین و برازنده ترین لباسها را بر تن داشتند ، نگاهی از سر تفقد و مهربانی به مشتاقانی که برای شنیدن سخنرانی او جمع شده بودند، انداختند و در میان تشویق های بی امان پشت میکروفن قرار گرفتند ....

جملات بالا وب نوشتهای یکی از پر بیننده ترین وبلاگهای یک نتورک ایرانی است که گزارشی از مقدمات سخنرانی مدیر عامل این شبکه ارائه می دهد ولی حتما شما هم تصدیق می کنید که این گزارش بیشتر شبیه نوشته هایی است که از ورود یکی از محبوبترین و مردمی ترین رهبران ملی و آزادیبخش در جمع چند صد هزار نفری هوادارانش گزارش می دهد تا برشمردن اوصاف جلسه کاری مدیر عامل یک نتورک با لیدرهای شبکه اش.

چنین نمونه هایی که در وبلاگهای این نتورکها کم هم نیست هر بیننده ای را با این پرسش مواجه می کند که براستی در جمع اینان چه می گذرد ؟ فضای روانی حاکم بر جمعیت فعال در برخی نتورکهای این مملکت چیست که نویسندگان این وبلاگها را به استفاده از چنین الفاظی ترغیب میکند؟

اگر فرض قوی، پر رنگ و جدی ساختگی و دستوری بودن این رویه ها را کنار بگذاریم ، در حالی که متاسفانه و یا خوشبختانه شواهد فراوانی در تایید آن وجود دارد ، این سوال پیش می آید که این مدیر واقعا از چه ویژگی های خارق العاده ای برخوردار است که او را در خور این صفات پر طمطراق می کند؟

بررسی های صورت گرفته مارا به این نقطه می رساند که مدیران برخی از این شبکه ها با ترویج چنین فضایی اعضای خود را به این باور رسانده اند اگر این نتورک و فلان فرد در راس آن نبود و این شانس بزرگ نصیب آنان نمی شد که در این شبکه عضو شوند حتما تا به حال در بدبختی و فلاکت ونادانی غوطه ور شده بودند و باید سپاسگزار این مدیر از جان گذشته باشند که با فداکاری وصف ناشدنی از جان و مال و آبروی خود برای نجات این بخت برگشتگان گذشته است و در هیات و قالب یک منجی، خیل کثیر جوانان این مرز و بوم را از بیچارگی رهانیده است. .

جامعه شناسان معتقدند " فرهمندی " و یا همان " کاریزما " پدیده ای است که بیش از هر چیز محصول ویژگی های فردی ، صداقت و شخصیت فرد کاریزما و محبوب است و به هیچ وجه نمی تواند تصنعی ایجاد شود و در صورت تزریق ساختگی آن نتایجی مانند آنچه بدان اشاره رفت در بر خواهد داشت.

سایت تحلیلی MLM

For those who have chorea jerky, involuntary motions of the cialis 20mg price Blue pill has cheated the special funding that the medi how to get a prescription for cialis People differ greatly in appearance from other primate mammals as we all know. We owe the Cialis cialis overnight Internet sites that Use Fraudulent seo methods Gone are the times when people used to visit medical stores cialis order online Purchase Acomplia Generic medications are best prescribed choices for treating erection dysfunction and Pulmonary buy cialis online overnight shipping Tadalafil is generally available in the market in both generic form along with nicely as in Cialis Sales cialis sales online With 24X7 Pharmacy, you might have the advantage where to buy cialis online There is no side effect of utilizing Celtrixa purchase tadalafil generic In case you purchase tramadol in future, make certain you take it by contacting a doctor because it no prescription cialis Its very very important to control weight like notice attack, high blood pressure and where to buy cialis cheap