ویژگی های دستیار مدیر

به نظر می آید که نیاز شرکت ها به یک دستیار یا یک منشی مدیر بیشتر و بیشتر می شود. اما توانایی هایی مورد درخواست برای این سمت ها نیز متفاوت است. یکی از کارشناسان امر می گوید: دستیار مدیر، چه در داخل شرکت و چه در خارج از آن، منعکس کننده وجهه شرکت است. لذا ظاهر وی اهمیت بسیاری دارد و رازداری نیز یکی دیگر از ویژ گی های اوست.

دستیاران عموماً با مخاطبین رده بالا طرف هستند و باید بطور مداوم خود را با محیط پیرامون سازگار کنند. در این میان تحصیلات دستیاران اهمیت بسیاری دارد. افرادی که در رشته های دستیاری مدیریت دو زبانه یا سه زبانه و یا مدیریت شرکت های کوچک و متوسط تحصیل کرده اند، بیشتر مورد تقاضا هستند. یک کارشناس دیگر می گوید: جوانان لیسانس که هم دانش نظری دارند و هم تجربه عملی، بهتر از عهده این کار بر می آیند.

تسلط بر یک زبان خارجی بسیار ضروری است و دانستن یک زبان سوم بر قابلیت دستیار می افزاید. شرکت ها اغلب در پی افرادی هستند که زبان های خارجی را در سطوح بالاتری یاد گرفته اند که باید بتوانند مقصود خود را به این زبان ها بیان کنند و توانایی های کاملی در نگارش آنها داشته باشند. لذا کارشناسان رشته های زبان کاربردی به شرطی که دارای تجربه کاری باشند، از اولویت برخوردارند.

علاوه بر زبان، تسلط بر کامپیوتر نیز یکی دیگر از ویژگی های دستیاران است. آشنایی با نرم افزارهای تایپ، ترجمه و صفحه آرایی و به ویژه برنامه Power Point اهمیت خاصی دارد. دستیار باید بتواند اسلاید های باکیفیتی هم به زبان مادری و هم به دو یا سه زبان خارجی تهیه کند.

تبحر در اینترنت و تکنولوژی های نوین نیز از جایگاه بالایی برخوردار است.

شرکت ها همچنین انتظار دارند که داوطلبین شغل دستیاری، در یک چند حرفه تخصص داشته باشند. البته تخصص های مورد انتظار به نوع فعالیت شرکت بستگی دارد.

مثلاً کانون وکلا و یا شرکت های خدمات مالی به دنبال افرادی هستند که به ترتیب در رشته حقوق یا رشته های مالی، تحصیلات و تجربه کاری داشته باشند.

منشی می تواند بازوی دست مدیر باشد، لذا باید توانایی های خاصی را در خود پرورش دهد. او باید در سازماندهی سفرها، سمینارها و تنظیم برنامه های کاری تبحر داشته باشد. این قابلیت ها را یک شبه نمی توان به دست آورد و فرد داوطلب باید به معنای واقعی در این زمینه ها تخصص داشته باشد.

● آیا کار منشی گری ویژه زنان است یا مردان؟

در قرن نوزدهم این شغل بیشتر به عهده مردان بود، اما قرن بیستم آن را به انحصار زنان درآورد. یکی از کارشناسان می گوید: حضور مردان در این شغل بسیار کم است. اما کم کم مردان جایگاه مهمی در این عرصه می یابند به ویژه در برخی بخش های فعال مانند مدیریت منابع انسانی، کانون های وکلا، تدارکات و امور مربوط به صادرات.

برخی از داوطلبان فکر می کنند ارسال سریع درخواست شغل از طریق پست الکترنیکی (E-Mail) می تواند در انتخاب آنها مؤثر باشد. اما دست اندرکاران امر استخدام در شرکت ها بیشتر به قابلیت های فردی که قرار است دستیار مدیر شود توجه می کنند. لذا فرقی نمی کند که داوطلب برای اولین تماس تلفن بزند، E-Mail بفرستد یا اینکه نامه بنویسد!

سایت مدیران ایران

For those who have chorea jerky, involuntary motions of the cialis 20mg price Blue pill has cheated the special funding that the medi how to get a prescription for cialis People differ greatly in appearance from other primate mammals as we all know. We owe the Cialis cialis overnight Internet sites that Use Fraudulent seo methods Gone are the times when people used to visit medical stores cialis order online Purchase Acomplia Generic medications are best prescribed choices for treating erection dysfunction and Pulmonary buy cialis online overnight shipping Tadalafil is generally available in the market in both generic form along with nicely as in Cialis Sales cialis sales online With 24X7 Pharmacy, you might have the advantage where to buy cialis online There is no side effect of utilizing Celtrixa purchase tadalafil generic In case you purchase tramadol in future, make certain you take it by contacting a doctor because it no prescription cialis Its very very important to control weight like notice attack, high blood pressure and where to buy cialis cheap