یک مدیر باید ثبات و توافق را ایجاد کند

از بهترین افراد استفاده کنید. فاصله‌ی بهره‌وری بین کارمندان عالی و متوسط باید مدنظر قرار گیرد. اگر برای انجام پروژه‌ای که در دست دارید زمان کمی‌دارید و کیفیت کار نیز برایتان مهم است، حتماً بهترین‌ها را در تیم جمع کنید. ممکن است استخدام آنها کمی‌ برایتان گران تمام شود، اما از طریق آن‌ها بیشترین بازده نصیبتان خواهد شد.

دقت کنید افرادی که انتخاب می‌کنید، مهارت‌های مورد نیاز (مثل مهارت‌های اجتماعی، شخصیت و انگیزه) و قدرت ذهنی لازم برای حل مشکلات و تجزیه و تحلیل مسائل و همچنین چشمی ‌باریک بین داشته باشند. البته ممکن است به خاطر زمان کمی ‌که دارید، مجبور شوید که کمی ‌در استخدام اعضاء عجله به خرج دهید. باید هر طور شده از عجله اجتناب کنید. به دقت افراد را بررسی کرده و بعد انتخاب کنید تا نتیجه مورد نظر عایدتان شود.

کارها را برحسب مهارت و انگیزه تخصیص دهید. مدیران هیچگاه کارمندان را تشویق نکرده و به آن‌ها انگیزه نمی‌دهند، این خود افراد هستند که باید در خود انگیزه ایجاد کنند. اگر کارها را برحسب انگیزه ی هر فرد به او واگذار کنید، مطمئن باشید که به خوبی انجام خواهد شد. اگر به کارمندان خود اجازه دهید که در حوزه مورد علاقه شان فعالیت کنند، هیچگاه با مشکل مواجه نخواهید بود.

رفتار مدیر می‌تواند به کارمندان کمک کند تا انگیزه‌های درونی خود را بشناسند. مدیر باید یک مربی باشد تا ثبات و توافق در امور حاصل شود. اگر مدیر بتواند از روی شخصیت کارمندان پی به مهارت‌های آن‌ها ببرد، بسیار موفق خواهد بود. به طور مثال کارمندی که روابط عمومی‌خوبی دارد، اگر در پشت زمینه از او کار گرفته شود، اعتماد به خود را از دست می‌دهند و نخواهد توانست به خوبی کار کنند. افراد فعال و آنها که دوست دارند زود نتیجه ی کار خود را ببینند، اگر در قسمت فروش به کار گرفته شوند موفقیت زیادی از آنِ شرکت خواهند کرد.

خبرگزاری ایسنا

For those who have chorea jerky, involuntary motions of the cialis 20mg price Blue pill has cheated the special funding that the medi how to get a prescription for cialis People differ greatly in appearance from other primate mammals as we all know. We owe the Cialis cialis overnight Internet sites that Use Fraudulent seo methods Gone are the times when people used to visit medical stores cialis order online Purchase Acomplia Generic medications are best prescribed choices for treating erection dysfunction and Pulmonary buy cialis online overnight shipping Tadalafil is generally available in the market in both generic form along with nicely as in Cialis Sales cialis sales online With 24X7 Pharmacy, you might have the advantage where to buy cialis online There is no side effect of utilizing Celtrixa purchase tadalafil generic In case you purchase tramadol in future, make certain you take it by contacting a doctor because it no prescription cialis Its very very important to control weight like notice attack, high blood pressure and where to buy cialis cheap