گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ و ۱۰۰۰۲ به فدراسیون پزشکی ورزشی ایران رسید

به گزارش خبرگزاری فارس و به نقل از فدراسیون پزشکی ورزشی، این فدراسیون موفق شد به عنوان نخستین فدراسیون ورزشی گواهینامه های ایزو 9001 (مدیریت کیفیت) و ایزو 10002( رضایت مندی مشتری) که مبتنی بر کیفیت مطلوب خدمات این فدراسیون به ورزشکاران و رضایتمندی آنهاست، دریافت کند.

 

این فدراسیون که از سال 1326 با فلسفه وجودی ارائه خدمات به ورزشکاران ایران تاسیس شده است سرانجام با همت روابط عمومی فدراسیون پزشکی ورزشی به عنوان مجری طرح و پیگیری های دکتر لطفعلی پورکاظمی رئیس فدراسیون پس از چند ماه کار کارشناسی و ارزیابی از سوی سازمان بین المللی استاندارد، رسما گواهینامه های یاد شده را دریافت کرد.

 

در مراسم رونمایی از لوح مربوطه که در محل آکادمی ملی المپیک برگزار شد دکتر پورکاظمی طی سخنانی اظهار داشت: مجموعه فدراسیون پزشکی ورزشی به خود می بالد با عزمی جدی و تلاشی صادقانه 2/5 میلیون ورزشکار سازمان یافته و 15میلیون ورزشکار بخش همگانی را تحت پوشش خود قرار داده است و تا سرحد توان به این عزیزان خدمات لازم را ارائه می کند.

 

منبع : خبرگزاری فارس

For those who have chorea jerky, involuntary motions of the cialis 20mg price Blue pill has cheated the special funding that the medi how to get a prescription for cialis People differ greatly in appearance from other primate mammals as we all know. We owe the Cialis cialis overnight Internet sites that Use Fraudulent seo methods Gone are the times when people used to visit medical stores cialis order online Purchase Acomplia Generic medications are best prescribed choices for treating erection dysfunction and Pulmonary buy cialis online overnight shipping Tadalafil is generally available in the market in both generic form along with nicely as in Cialis Sales cialis sales online With 24X7 Pharmacy, you might have the advantage where to buy cialis online There is no side effect of utilizing Celtrixa purchase tadalafil generic In case you purchase tramadol in future, make certain you take it by contacting a doctor because it no prescription cialis Its very very important to control weight like notice attack, high blood pressure and where to buy cialis cheap