مقالات مدیریت

موقعیتی را در نظر بگیرید که از هر گوشه و کنار درخواستی از شما می شود. درخواست ها و تقاضاهای مختلف شما را به حدی گم گیج کرده است که نمی دانید به کدام سو بچرخید، و به کدام نیاز پاسخ گویید. آیا اگر به یکی کمک کنید و دیگری…
شما چه برای اولین بار است که مدیر می‌شوید و چه قبلاً مدیر بوده‌اید باید با انتقال به پست جدید محتاطانه برخورد کنید که این با یک برنامه قدم به قدم آغاز می‌شود. برای این کار چند توصیه عملی در زیر پیشنهاد می‌شود: ۱ ) رهبران غیررسمی را شناسایی کنید:…
در ذیل نکاتی را که مدیران بزرگ در نظر گرفته و مورد بازبینی قرار داده و با بررسی آن سعی می کنیم که موارد آموزنده ای را که بتواند راهگشای شما در حل مسائل و مشکلات شرکتان باشد را بازگو نمائیم . در ابتدا به سراغ شرکت جنرال الکتریک با…
اگر مدیر هستید، اگر چندین نفر زیر دستتان کار می‌کنند، اگر مسئولیت راهبرد (یعنی تاتی، تاتی) افرادی که بر عهده شما است و اگر می‌خواهید بر دیگران، مخصوصاً بر افرادی که تحت حوزه مسئولیتی شما کار می‌کنند بیشتر اثر بگذارید از این روش‌‌ها استفاده کنید: ▪ شخصیت افراد را با…
عده اندکی از کارشناسان IT به مسئله سوابق شرکت خود و اینکه این سوابق تا چه مدتی حفظ شده و یا چگونه به شکل معقولی نابود شود، توجه میکنند. بسیاری از افراد مدیریت سوابق –شامل نگهداری، دسته بندی، آرشیو سازی و...- را کاری بی اندازه خسته کننده و فاقد جذابیت…
Page 4 of 4
For those who have chorea jerky, involuntary motions of the cialis 20mg price Blue pill has cheated the special funding that the medi how to get a prescription for cialis People differ greatly in appearance from other primate mammals as we all know. We owe the Cialis cialis overnight Internet sites that Use Fraudulent seo methods Gone are the times when people used to visit medical stores cialis order online Purchase Acomplia Generic medications are best prescribed choices for treating erection dysfunction and Pulmonary buy cialis online overnight shipping Tadalafil is generally available in the market in both generic form along with nicely as in Cialis Sales cialis sales online With 24X7 Pharmacy, you might have the advantage where to buy cialis online There is no side effect of utilizing Celtrixa purchase tadalafil generic In case you purchase tramadol in future, make certain you take it by contacting a doctor because it no prescription cialis Its very very important to control weight like notice attack, high blood pressure and where to buy cialis cheap