مقالات تخصصی

این استاندارد كه براساس ایران- ایزو آی ای سی 17025 و ایران- ایزو 9001 می باشد، الزاماتی برای صلاحیت و كیفیت كه خاص آزمایشگاه های پزشكی است را ارائه می دهد. قابل ذكر است هر كشوری می تواند دارای مقررات و الزامات مخصوص به خود باشد تا در ارتباط با…
دنيا متعلق به کساني است که از آن استفاده مي برند و مردم مسرور و شادمان صاحبان و مالکان حقيقي آن به شمار مي روند. (اسمايلز) نظام آراستگي (5S) مقدمه 5S يعني 5 اصل براي دستيابي به يك محيط كار با كيفيت، كه بعد از جنگ جهاني دوم در ژاپن…
در جهان تنها کسی موفق می شود به انتظار دیگران ننشیند و همه چیز را از خود بخواهد. (شیللر) 1- در انجام کارها روي شيوه اي خاص تاکيد نکنيد، شايد کسي بتواند ازمسير کوتاهتر و بهتري شما را به مقصد برساند. 2- توجه داشته باشيد دانش و تجربه، هيچ کدام…
امروزه با گذر از عصر صنعتی و اطلاعات و ورود به عصر دانش، با توجه به سرعت تغییر تکنولوژی هاو سیستم های کاری سازمان ها، استفاده از فرایند اموزش، قوی ترین ابزاری است که می تواند راهگشای سازمان ها جهت حضور و بقاء در عرصه بازار های رقابتی باشد.اما افزایش…
سیستم تایید صلاحیت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون ISO/IEC 17025 استقرار استاندارد های مختلف مدیریتی نظیر ISO 9001 به عنوان پایه و مبنای یک سیستم مدیریت کیفیت اثر بخش،امری بدیهی و روشن می باشد،اما برای ازمایشگاه های تست و کالیبراسیون ، استاندارد های فوق نمی توانند به تنهایی نشانگر صلاحیت…
Food Safety Management System استاندارد (British Retail Consortium)BRC که سابقه آن به سال 1996 میلادی در کشور انگلستان برمیگردد.از آغاز سال 2003 میلادی به نام استاندارد جهنی غذا(The BRC Global Standard- Food) مورد استفاده تولید کننده گان مواد غذایی در کشور های اروپایی قرار گرفت.این استاندارد اروپایی با تکیه بر…
وجوداطمینان خاطر درموضوعات مختلف وبه هنگام بهره هگیری ازمحصولات وخدمات یکی ازخواسته هاوانتظارات ذاتی انسان است.درطی دوره های مختلف پدیداوری و تکامل محصولات وتکامل وخدمات متفاوت سازمان هایی با رسالت بوجود آوردن اطمینان در زمینه های گوناگون تاسیس گردیده وبه فعالیت پرداخته اند.با رشد صنعت وپیشرفت های گسترده در صنوف…
Good Manufacturing Practices GMP مخفف ( Good Manufacturing Practices) وبه معنای " روشهای خوب ساخت" میباشد که از جمله استاندارد های پیش نیازی در برقراری سیستم های بهداشتی مدرن مانند HACCP و ISO 22000 محسوب میگردد. مبانی GMP با تمرکز بر سا ختارهای محیطی ونیز لولزم وتجهیزات مورد استفاده در…
Food Safety Management System HACCP به معنای " تجزیه وتحلیل خطر ونقطه کنترل بهرانی" است ویک سیستم بهداشتی در مدیریت کیفیت در صنایع غذایی محسوب می گردد. HACCP را میتوان یک سیستم کنترلی ویکی از راه کار های عملی در پیشبرد اهداف بهداشت مواد غذایی دانست که در طول زنجیره…
Health, Safty, Environment Management System در همسویی با استقرار سیستم های مدیریت یکپارچه در زمینه بهداشت شغلی،ایمنی ومحیط زیست،از دهه های قبل، برخی شرکت های بین المللی به ویژه در حضور صنایع نفت،اقدام به تدوین استاندارد های راهنما نمودند.استاندارد های مذکور که عمدتابا مخفف HSE-MSمعرفی شده اند،چارچوب معینی را برای…
Food Safety Management System باتوجه به نیاز خریدارن مواد غذایی در فروشگاه ها به کسب اطلاع از نحوه تامین مواد اولیه و کحصولات غذایی،دست اندر کاران فروش مواد غذایی در کشور فرانسه وآلمان در هماهنگی با دیگر کشور های جهان اقدام به تدوین استاندارد بین المللی غذا International Food Standard…
Integrated Management System با توجه به توسعه روز افزون وگرایش رو به رشد سازمان ها به استقرار سیستم های مدیریت متناسب با اهداف سازمانی وبنا به خواست مشتریان وطرف های ذی نفع خود،منطق استقرار همزمان چند سیستم مدیریتی به صورت فراگیر مورد اقبال قرار گرفت. گواهینامه سیستم مدیریت یک پارچه(…
International Railway Industry Standard نیاز های روز افزون به روش های حمل ونقل سریع ، ایمن واقتصادی در مقیاس های بسیار بزرگ گردیده است که صنعت حمل ونقل ریلی توجه ویژه ای را به خود جلب کرده ومطلوبیت انجام سفر با قطار افزایش چشمگیری داشته است. در پی تصمیم اروپا…
Quality Management system-QMS درسال 1987کمیته فنی سازمان بین المللی استاندارد((ISO/TC 176 سری استاندارد ISO 9000 را به جهانیان معرفی کرد. هدف از تدوین این سری استاندارد، به وجود اوردن الگویی بین المللی برای پیاده سازی و استقرار سیستم های مدیریت وتضمین کیفیت بوده که مورد استقبال فراوان در سطح دنیا…
ISO 10002 مدیریت فرآیند شکایات مشتری ISO 10002 "مشتری گرایی"به عنوان یکی از هشت اصل مدیریت کیفیت در سری استاندارد های ISO 9001 مورد توجه اکید قرار میگیردوبا الزامات گستر ده ای نیز در یک سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر ISO9001 متبلور میشود.سیستم پایش واندازه گیری رضایت مندی مشتریان وراهنمای…
Page 2 of 3
For those who have chorea jerky, involuntary motions of the cialis 20mg price Blue pill has cheated the special funding that the medi how to get a prescription for cialis People differ greatly in appearance from other primate mammals as we all know. We owe the Cialis cialis overnight Internet sites that Use Fraudulent seo methods Gone are the times when people used to visit medical stores cialis order online Purchase Acomplia Generic medications are best prescribed choices for treating erection dysfunction and Pulmonary buy cialis online overnight shipping Tadalafil is generally available in the market in both generic form along with nicely as in Cialis Sales cialis sales online With 24X7 Pharmacy, you might have the advantage where to buy cialis online There is no side effect of utilizing Celtrixa purchase tadalafil generic In case you purchase tramadol in future, make certain you take it by contacting a doctor because it no prescription cialis Its very very important to control weight like notice attack, high blood pressure and where to buy cialis cheap