ایزو 13000

استاندارد ایرانی برای حضور در بازار جهانی

 

کشور های گوناگون مدل هایی را برای مدیریت فراگیر معرفی نموده اند ، مدل اجرایی مدیریت کیفیت فرآگیر برای اولین بار در 1986 در آمریکا تدوین و اجرا شد. اماخلاء یک استاندارد ملی در زمینه مدیریت یکپارچه در ایران از مدتی قبل نزد صاحب نظران مدیریت کیفیت کشور مطرح بود ، تا بالاخره گروهی از کارشناسان اقدام به تهیه یک پیش نویس در این زمینه و ارائه آن به اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران نمود، اداره استاندارد ایران با مبنا قراردادن این پیش نویس و با تشکیل یک کمیته کارشناسی اقدام به تدوین استاندارد مدیریت کیفیت فرآگیر ایران – الزامات به شماره 13000کرد و آن را در مهر ماه 89 منتشر نمود .

 

با توجه به در خواست کمیته مبنی بر اینکه شماره داده شده رند بوده از آنجا که سازمان استاندارد در تا شماره 12000 کلیه شماره های رند قبلا تخصیص داده شده بود لذا شماره 13000 به این استاندارد تخصیص داده شد.

برای تدوین این استاندارد ملی از استاندارد های ISO 9001 ، OHSAS 18001 ، ISO 14001 ، استاندارد EFQM ، و الزامات مدیریت یکپارچه بر مبنای استانداردهای BSI/PAS 99 و AS/NZS 4581 استفاده شده است.

 

این استاندارد به طور مستقیم برای صدور گواهینامه مدیریت یکپارچه IMS در کشور ایران تدوین شده و پیشنهاد می شود که شرکت های داخلی اقدام به اخذ این گواهینامه نمایندISIRI 13000 به طور واضح علاوه بر مطالب این استاندارد ها به مسایلی مانند شاخص کلیدی موفقیت و مسایل مالی پرداخته است .

 

ISIRI 13000 از ساختار فرآیندی مبتنی بر چرخه PDCA استفاده نموده و با داشتن یک دید استراتژیک تقریبا بسیاری از نقاط ضعف استاندارد های سه گانه مدیریت کیفیت، ایمنی و محیط زیست را پوشش داده بلکه از الزامات آنها فراتر رفته و تمام الزامات ISO 9001,OHSAS 18001 و ISO 14001 را پوشش می دهد لذا در صورت استفاده از این الگو امکان صدور گواهینامه های فوق الذکر در صورت درخواست شرکت وجود دارد، لذا شرکت بین المللی آگرین سیس برای مشتریانی که از الگویISIRI 13000 استفاده نموده باشند این گواهینامه های بین اللملی را همزمان صادر میکند.

 

برخی از مزایای استاندارد ISIRI 13000

 

 • 1. سازگاری با استانداردهای بین المللی ISO 9001 , OHSAS18001 و ISO 14001
 • 2. طراحی بر مبنای شرایط فرهنگی کشور و سازگاری با بخش صنعت و خدمات
 • 3. در برگیرنده اکثر الزامات مدیریت فرآگیر
 • 4. ساختار مشخص برای طرحریزی سیستم و اجتناب از ایجاد سیستم های متنوع و ناکارآمد
 • 5. مشخص بودن مبنای صدور گواهینامه IMS ویا TQM
 • 6. درگیر نمودن واحد مالی و الزام به بودجه بندی وداشتن تجزیه و تحلیل خطر برای بودجه بندی
 • 7. داشتن یک دید استراتژیک وبلند مدت به مدیریت کیفیت فرآگیر
 • 8. شفاف بودن الزامات با توجه به تجربیات پیاده سازی استانداردهای مشابه در کشور
 • 9. توجه ویژه به امر خدمات پس از فروش
 • 10. ساختار بهتر و مرتب تر نسبت به استاندارد ISO 9001
 • 11. توجه ویژه به ارزیابی عملکرد در طرحریزی سیستم و سنجش اثربخشی آن
 • 12. قابلیت پیاده سازی در تمام بخش های صنعت و خدمات
 • 13. الزامات کامل تر در زمینه مدیریت منابع بویژه منابع انسانی
 • 14. الزام به ایجاد یک سامانه آراستگی محیط کار
 • 15. ایجاد بستری مناسب برای شرکت در جایزه ملی کیفیت و یا EFQM

 

از نقاط ضعف ISIRI 13000 می توان به مسایلی چون توجه یکسان به مسایل کم اهمیت و پراهمیت که می تواند روند ممیزی ها را برای ممیزان تاحود زیادی سلیقه ای کند و بین المللی نبودن آن نام برد.

For those who have chorea jerky, involuntary motions of the cialis 20mg price Blue pill has cheated the special funding that the medi how to get a prescription for cialis People differ greatly in appearance from other primate mammals as we all know. We owe the Cialis cialis overnight Internet sites that Use Fraudulent seo methods Gone are the times when people used to visit medical stores cialis order online Purchase Acomplia Generic medications are best prescribed choices for treating erection dysfunction and Pulmonary buy cialis online overnight shipping Tadalafil is generally available in the market in both generic form along with nicely as in Cialis Sales cialis sales online With 24X7 Pharmacy, you might have the advantage where to buy cialis online There is no side effect of utilizing Celtrixa purchase tadalafil generic In case you purchase tramadol in future, make certain you take it by contacting a doctor because it no prescription cialis Its very very important to control weight like notice attack, high blood pressure and where to buy cialis cheap