ایزو 29000

استاندارد ISO / TS 29001


نفت ، پتروشیمی و گاز طبیعی جزء بزرگترین ، مهمترین و سرمایه برترین صنایع جهان است  که کوچکترین سهل انگاری در آن و یا کیفیت نامناسب تجهیزات ، قطعات ، نصب و یا خدمات پیمانکاری در این صنایع علاوه بر تحمیل میلیاردها دلار هزینه به سازمانها می تواند به ایجاد خطرات ایمنی و زیست محیطی غیر قابل جبران یا بلند مدتی  مانند آنچه برای سکوی نفت شرکت BP  در خلیج مکزیک رخ داد که علاوه بر خسارات بسیار سنگین زیست محیطی ، بیش از چهل میلیارد دلار هزینه به شرکت BP وارد کرد یا فاجعه زیست محیطی نشت نفت در آلسکا که هنوز علیرغم گذشت سال ها و صرف میلیارد ها دلار هزینه اثرات زیست محیطی آن پا برجاست و یا آنچه در آتش سوزی در چاه نفت ایران در مارون و یا  چاه شماره 24 نفت شهر اتفاق افتاد بیانجامد.


لذا کمیته فنی ISO/TC 67 که وظیفه تدوین استاندارد های مواد ، تجهیزات و تاسیسات فراساحل صنایع نفت ، پتروشیمی و گاز طبیعی را به عهده دارد و تا سال 2010  بیش از 166 استاندارد مختلف را تدوین نموده و کشور ایران نیز از اعضای اصلی آن می باشد ، با توجه به اهمیت این صنایع و نیاز مبرم به استاندارد های مدیریت کیفیت اقدام به تدوین یک مشخصه فنی Technical Specification   بر اساس الزامات ISO 9001:2000 نمود و این استاندارد با کد ISO/TS 29001 به نام صنایع نفت ، پتروشیمی و گاز طبیعی – سیستم مدیریت کیفیت خاص بخش – الزامات سازمان های تامین کننده محصول و خدمت تدوین شد .


ISO/TS 29001    در سال 2003 برای اولین بار منتشر در سال 2007 دومین ویرایش و در سال 2010 سومین و آخرین ویرایش آن توسط ISO  منتشر شد.


استاندارد ISO 29001  دقیقا از ساختار استاندارد ISO 9001 استفاده کرده و الزامات خاص این صنایع به انتهای هر بند استاندارد به نحو کاملا مشخصی اضافه شده .


الزامات ویژه استاندارد ISO 29001   که به استاندارد ISO 9001 اضافه شده :


1.  در بخش تعاریف تعدادی تعریف ویژه صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی اضافه شده
2.  الزام به داشتن ویژگی کنترلی Control Feature   به معنی داشتن یک روش مدون برای انجام فرآیندها و یا فعالیت ها
3.  الزام به ایجاد لیست مرجع مدارک
4.  الزام به اینکه مدارک توسط بخش تهیه کننده اولیه بازنگری شده
5. تعیین حداقل زمان نگهداری سوابق
6.  تکمیل کردن ورودی های بازنگری مدیریت
7. الزامات اضافی جهت آموزش  شبیه آنچه در صنعت خودرو نیاز است مانند وجود یک فرآیند برای اندازه گیری آگاهی پرسنل از مفهوم و اهمیت فعالیت شان
8.  الزام به مرتب بودن محیط کار و 5S
9. مشخص کرن دقیق بند هایی که قابل استثنا کردن است
10.  الزام به مستند سازی کامل طراحی و روش ها ، محاسبات و ...
11.  شفاف سازی بازنگری و تصدیق وصحه گذاری طراحی
12.    لزوم مشخص بودن معیار انتخاب تامین کننده
13.  لزوم اعمال کنترل بر فرآیندهای ویژه ای که توسط تامین کننده انجام می شود.
14.  شفاف سازی و الزامات بیشتر در ارتباط با داده های خرید
15.  الزام به مستندکردن روش های تولید و فرآیند کنترل آن
16.  الزام به شناسایی و رد یابی در کل مراحل تولید نصب و ارائه خدمت
17. الزام به مستند کردن روش نگهداری محصول و داشتن بازدید دوره ای و اعمال FIFO
18.    اعمال کنترل دقیقتر و بیشتر بر روی تجهیزات پایش و اندازه گیری و نحوه نگهداری و استفاده از آنها
19.    شفاف سازی بحث ممیزی داخلی
20.    الزام به نگهداری سوابق مربوط به تغییرات در فرآیندهای سازمان
21.    الزام به مستقل بودن کنترل کنندگان محصول نهایی از پرسنل تولید
22.    الزامات اضافی در ارتباط با محصول نامنطبق و لزوم تحت کنترل بودن مجوز های ارفاقی و تجزیه تحلیل محصول نامنطبق
23.    تاکید بیشتر بر استفاده از فنون آماری
24.    الزامات تکمیلی و شفاف سازی در ارتباط با بهبود مستمر و اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه

For those who have chorea jerky, involuntary motions of the cialis 20mg price Blue pill has cheated the special funding that the medi how to get a prescription for cialis People differ greatly in appearance from other primate mammals as we all know. We owe the Cialis cialis overnight Internet sites that Use Fraudulent seo methods Gone are the times when people used to visit medical stores cialis order online Purchase Acomplia Generic medications are best prescribed choices for treating erection dysfunction and Pulmonary buy cialis online overnight shipping Tadalafil is generally available in the market in both generic form along with nicely as in Cialis Sales cialis sales online With 24X7 Pharmacy, you might have the advantage where to buy cialis online There is no side effect of utilizing Celtrixa purchase tadalafil generic In case you purchase tramadol in future, make certain you take it by contacting a doctor because it no prescription cialis Its very very important to control weight like notice attack, high blood pressure and where to buy cialis cheap