ایزو 22000

استاندارد جهانی مدیریت ایمنی محصول در صنایع غذایی و صنایع وابسته ISO 22000


سری استانداردهای ایزو 22000 بوسیله کمیته فنی محصولات غذایی سازمان بین المللی استاندارد ISO/TC 34 با همکاری کارشناسان FAO و WHO با توجه به ضرورت ایجاد یک سیستم مدیریت ایمنی جهانی برای مواد غذایی و صنایع وابسته تدوین شد ودر اول سپتامبر 2005 برای اجرا ابلاغ شد.


ویژگی مهم این استاندارد قابلیت اجرای آن در تمام بخشهای مرتبط با صنایع غذایی ، از جمله صنایع تولید کننده ماشین آلات و مواد بسته بندی صنایع غذایی و صنایع غذای دام و طیور ، شرکت های توزیع کننده و فروشنده موادغذایی و غیره می باشد .


این استاندارد علاوه بر اینکه دارای تمام الزامات HACCP می باشد سایر الزاماتی که در یک سیستم مدیریتی لازم است را شامل می گردد این استاندارد با استاندارد ISO 9001 همخوان می باشد .
این استاندارد دارای چند استاندارد پشتیبان شامل موارد ذیل می باشد :
ISO 22005 : 2007 قابلیت ردیابی در زنجیره مواد غذایی ، اصول کلی و الزامات اساسی برای طراحی و اجرا

ISO / TS 22003 : 2007 الزامات سیستم ایمنی مواد غذایی – الزامات برای سازمانهای انجام دهنده ممیزی و صدور گواهینامه سیستم ایمنی مواد غذایی

ISO 22004 : 2005 الزامات سیستم ایمنی مواد غذایی راهنمایی هایی برای بکار بردن استاندارد ISO 22000 : 2005

ISO 22002 – 1 : 2009 برنامه های پیشنیازی در ایمنی مواد غذایی – قسمت 1 تولید کنندگان مواد غذایی

الزامات استاندارد ISO22000 بیش از 80 درصد الزامات ISO9001 را پوشش داده و با این استاندارد همخوان می باشد.

 

از مزایای استاندارد ISO 22000 و گرفتن گواهینامه آن می توان به :

  • ایجاد اطمینان در مصرف کننده به سلامت و ایمنی مواد غذایی و زنجیره مواد غذایی
  • جهانی بودن و ایجاد مزیت رقابتی در صادرات
  • امکان پیاده سازی به تنهایی و یا با سایر سیستم های مدیریتی مانند ISO 9001 و ISO 14001
  • پوشش کلیه الزامات HACCP
  • الزام به تبعیت از قوانین و مقررات بهداشتی و ایمنی مواد غذایی
  • تخصصی بودن در صنایع غذایی
  • مستندسازی مناسب
  • نگرش سیستماتیک بجای نگرش محصولی
  • داشتن استاندارد های پشتیبان برای ارائه راهنمایی و رفع ابهام مانند ISO 22004 و ISO 22005
 اشاره کرد .


روش پیاده سازی و گرفتن گواهینامه استاندارد ISO 22000

فرایند طرحریزی سیستم ایمنی یک کار تیمی می باشد
برای استقرار سیستم ایمنی مواد غذایی ابتدا باید مشخصات محصول و مراحل تولید و مواد اولیه مواد کمک تولیدی مشخص شود.
سپس سازمان باید اقدام به شناسایی و ارزیابی خطراتی که ایمنی و سلامت مواد غذایی را تهدید میکند بپردازد .


در گام بعدی سازمان اقدام به تعیین برنامه های پیشنیازی PRP ها و برنامه های پیشنیازی عملیاتی ها OPRP می نماید .
بعد از آن نوبت به ارزیابی PRP ها و تعیین CCP ها می رسد.


سازمان باید اقدام به توسعه سیستم وانتقال اطلاعات مربوط به سیستم به پرسنل نماید
سازمان باید اقدام به ارزیابی اثربخشی سیستم مدیریت و OPRP ها و CCPها نماید
سیستم باید اقدام به ممیزی و کنترل اجرا و اثربخشی نمایند.

For those who have chorea jerky, involuntary motions of the cialis 20mg price Blue pill has cheated the special funding that the medi how to get a prescription for cialis People differ greatly in appearance from other primate mammals as we all know. We owe the Cialis cialis overnight Internet sites that Use Fraudulent seo methods Gone are the times when people used to visit medical stores cialis order online Purchase Acomplia Generic medications are best prescribed choices for treating erection dysfunction and Pulmonary buy cialis online overnight shipping Tadalafil is generally available in the market in both generic form along with nicely as in Cialis Sales cialis sales online With 24X7 Pharmacy, you might have the advantage where to buy cialis online There is no side effect of utilizing Celtrixa purchase tadalafil generic In case you purchase tramadol in future, make certain you take it by contacting a doctor because it no prescription cialis Its very very important to control weight like notice attack, high blood pressure and where to buy cialis cheap