ایزو HSE-MS

 

سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت حرفه ای ویژه صنایع نفت  HSE-MS


با توجه به حجم بالای سرمایه گذاری در این صنایع  نفت ، گاز و پتروشیمی و خطرات بالقوه ای که این بخش از صنایع برای مردم و محیط زیست دارد به منظور جلوگیری از وقوع حوادث و جرایم و به علت حساسیت دولتها و مردم بر روی مسئله ایمنی و حفظ محیط زیست،  شرکتهای نفتی  مانند  SHELL   و STANDARD OIL   اقدام به انتشار آیین کارهایی در زمینه ایمنی و محیط زیست نمودند که سپس  شركت هاي نفتي عضو  OGP اقدام به تدوین استانداردهای برای ایمنی و زیست محیطی نمودند که به HSE-MS مشهور شدند .


هر چند که سیستم  HSE   سالها قبل  از استاندارد های OHSAS 18001  و    ISO 14001 تدوین شده ، الزامات این آیین کار شامل تقریبا اکثر الزامات OHSAS 18001 و ISO 14001  بوده ولی الزاماتی خاص صنایع نفت ، مانند مدیریت تغییر ، مدیریت زمان ، یکپارچگی سرمایه و ... به آن اضافه شده .


نکته مهم استاندارد HSE این است که این استاندارد بین المللی نبوده و در هر کشور براساس الزامات آن کشور و یا شرکت کارفرما انجام می شود .
استاندارد HSE ایران بنا به دستور وزیر نفت در سال 1381 برمبنای استاندارد نفتی شرکت های عضو  OGP تدوین و در پایان همان سال برای اجرا ابلاغ گردید  قبل از آن وزارت نفت از استاندارد های  SHEEL ,    BP   استفاده می نمود .


از مزایا و الزامات  آیین کار HSE - MS می توان به:


1-شناسایی ریسکهای ایمنی و بهداشت حرفه ای  و جنبه و پیامد های زیست محیطی و کاهش آنها
2-مدیریت سیستماتیک مسائل زیست محیطی و ایمنی و بهداشت سازمان
3- کاهش هزینه های ناشی از رخ دادن حوادث و جرائم مربوطه
4- اثبات تعهد سازمان به رعایت مقررات و قوانین به ذینفعان و دولت
5- آمادگی جهت واکنش در شرایط اضطراری
6- مدیریت منابع و انرژی و پسماندها
7- ایمنی کارکنان و ذینفعان و جلوگیری از بیماری های شغلی
8- مستند سازی امور و اقدامات
9- کنترل ریسک سرمایه گذاری
10- مدیریت تغییرات
و... اشاره کرد


 HSE   ضمن كاهش هزينه ها و مخاطرات و افزايش ايمني و فرصتها، امكان مميزي يكپارچه و مطمئن را نيز فراهم مي آورد. بدين ترتيب در كنار هم قرار گرفتن اين سه مقوله تحت مديريت يكپارچه، اثرات سينرژيك و هم افزايي قابل ملاحظه اي بر يكديگر داشته و نتايج مثبت جمع جبري آن، به مراتب بيشتر از گذشته خواهد بود .
وزارت نفت پیاده سازی HSE-MS را جهت کلیه پیمانکاران خود الزام کرده و در مناقصات پیمانکاران باید شواهدی مانند گواهینامه یا نظامنامه HSE در ارتباط با پیاده سازی این الزامات ارائه کنند در غير این صورت از سيكل مناقصه خارج می شوند .

 

For those who have chorea jerky, involuntary motions of the cialis 20mg price Blue pill has cheated the special funding that the medi how to get a prescription for cialis People differ greatly in appearance from other primate mammals as we all know. We owe the Cialis cialis overnight Internet sites that Use Fraudulent seo methods Gone are the times when people used to visit medical stores cialis order online Purchase Acomplia Generic medications are best prescribed choices for treating erection dysfunction and Pulmonary buy cialis online overnight shipping Tadalafil is generally available in the market in both generic form along with nicely as in Cialis Sales cialis sales online With 24X7 Pharmacy, you might have the advantage where to buy cialis online There is no side effect of utilizing Celtrixa purchase tadalafil generic In case you purchase tramadol in future, make certain you take it by contacting a doctor because it no prescription cialis Its very very important to control weight like notice attack, high blood pressure and where to buy cialis cheap