ایزو TS16949

مشخصات فنی ISO / TS 16949 توسط گروه كاری بین‌المللی خودرو IATF و اتحادیه تولیدكنندگان خودرو در ژاپن (JAMP) با پشتیبانی كمیته فنی مدیریت كیفیت و تضمین كیفیت ISO / TS 176 تهیه شده‌است.

 

چاپ جدیدISO / TS 16949 كه از لحاظ فنـــی تجدیدنظر شده‌است, چاپ قبلــی این مشخصات فنــی یعنــی (ISO/TS16949 :1999) را ابطال كرده و جایگزین آن شده است.

هر مشخصات فنی (ISO/TS) بیانگر توافق نظر مابین اعضای یكی از كمیته‎‎های فنی سازمان بین‎المللی استاندارد(ISO) بوده ودرصورت تصویب توسط ازاعضارأی‎دهنده كمیته برای انتشارپذیرفته می‌شود.

 

هر مشخصات فنی (ISO/TS) سه سال پس از انتشار مورد بازنگری قرار می‎گیرد تا بتوان در مورد این كه آیا بایستی مجدداً برای سه سال دیگر مورد تأیید قرار گیرد یا تجدیدنظر شده و به صورت استاندارد بین‌المللی درآید یا ابطال شود، تصمیم‌گیری گردد.

 

در صورتی كه مشخصات فنی (ISO/TS) مورد تأیید مجدد قرار گرفته باشد، مجدداً پس از شش سال مورد بازنگری قرار می‎گیرد تا در این زمان به استاندارد بین‌المللی تبدیل شود یا ابطال گردد.

در این استاندارد, ، متن استاندارد بین‌المللی ISO9001است ولی الزامات تكمیلی كه در خارج از كادر ارائه گردیده توسط IATF تهیه شده است.

 

هدف این استاندارد، ایجاد یك سیستم مدیریت كیفیت می‌باشد كه بهبود مداوم را با تأكید بر پیشگیری از ایجاد عیوب و كاهش تغییرات و ضایعات در چرخه تأمین میسر سازد.

این استاندارد همراه با خواسته‌ها و الزامات خاص مشتریان، الزامات پایه‌ای سیستم مدیریت كیفیت را برای آن‌هایی كه این مدارك را به كار می‎برند، تعیین می‎كند.

 

این استاندارد قصد دارد از ممیزی‌های چند باره برای گواهی كردن جلوگیری كرده و رویكرد واحدی را در مورد سیستم مدیریت كیفیت برای سازمآن‌های تولیدی صنعت خودرو و قطعات یدكی و خدمات مرتبط فراهم آورد.

 

كلیه الزامات این استاندارد عمومی بوده و قصد بر آن است كه برای تمامی سازمآن‌ها بدون توجه به نوع، اندازه و محصولی كه ارائه می كنند قابل به كارگیری باشد.

هرگاه یك یا چند الزام این استاندارد را به دلیل ماهیت سازمان و محصول آن نتوان به كار برد، این الزامات را می توان در نظر نگرفت.

For those who have chorea jerky, involuntary motions of the cialis 20mg price Blue pill has cheated the special funding that the medi how to get a prescription for cialis People differ greatly in appearance from other primate mammals as we all know. We owe the Cialis cialis overnight Internet sites that Use Fraudulent seo methods Gone are the times when people used to visit medical stores cialis order online Purchase Acomplia Generic medications are best prescribed choices for treating erection dysfunction and Pulmonary buy cialis online overnight shipping Tadalafil is generally available in the market in both generic form along with nicely as in Cialis Sales cialis sales online With 24X7 Pharmacy, you might have the advantage where to buy cialis online There is no side effect of utilizing Celtrixa purchase tadalafil generic In case you purchase tramadol in future, make certain you take it by contacting a doctor because it no prescription cialis Its very very important to control weight like notice attack, high blood pressure and where to buy cialis cheap