نشان CE

CE


نشان بازرگانی CE به منظور ایجاد هماهنگی اجباری در بسیاری از محصولات تجاری و صنعتی که در سطح اروپا (منطقه اقتصادی اروپا یا EEA) تولید یا به فروش می‌رسند، ارائه شده است. این حروف به‌طور مشخص اختصار چیزی را نشان نمی‌دهند، ولی به‌طور کل می‌توان آنها را اختصار کلمات فرانسوی Communauté Européenne یا Conformité Européenne به معنای )موردقبول اروپا( دانست.
محصولاتی که واجد دریافت علامت سی. ای می‌شوند، می‌بایست از نظر سلامت، امنیت، مضر نبودن برای جسم انسان و طبیعت مورد بررسی قرار گیرند و اگر واجد این شرایط باشند قادر به دریافت این نشانه خواهند بود.


فوائد نشان CE:


1)گردش ازاد محصول در بازار تجارت اتحادی اروپا (EU) ودیگر بازار ها
2)ارتقا ایمنی محصولات
3)افزایش حجم صاردات وفروش بیشتر

 

نشان CEچیست؟


CE نشان کیفیت نیست، بلکه حکایت از ایمنی محصول دارد. این نشان بیانگر تطابق ایمنی محصول با الزامات اتحادیه اروپا می باشد.(Conformite Europeene)


نشان CE روی محصول نشانگر:


مطابقت محصول با تمام الزامات ایمنی ودستورالعمل های اتحادیه اروپا
مجوز ورود وحضور محصول در کشور های اتحادی اروپا
آیا محصول شما به نشان   CE نیاز دارد؟
اگر محصولاتی نظیر لوازم برقی والکترونیکی ،وسلیل پزشکی، محصولات ساختمانی ،ماشیت الات و... تولی مینمایید،برای ورود وحضور محصولات خود در اتحادیه اروپای نیازمند تطابق با مقررات زیر میباشید:


Directive Product Category
73/23/EEC  Low Voltage Equipment
89/336/EEC Electromagnetic Compatibility
99/5/EC Radio and Telecommunications Terminal Equipment
97/23/EC Pressure Equipment
87/404/EEC Simple Pressure Vessels
88/378/EEC Safety of Toys
80/106/EEC Construction Products
89/686/EEC Personal Protective Equipment
90/384/EEC Non- Automatic  weighing  instruments
90/396/EEC Appliances Burning Gaseous Fuels
92/42/EEC Hot Water Boilers
93/42/EEC Medical Devices
93/9/EC Equipment and Protective Systems Intended for use in Potentially Explosive Atmospheres                
95/16/EC Lifts       
98/37/EC Machinery
99/36/EC Transportable Pressure Equipment
2000/14/EC Noise emission in the Environment by Equipment for use Outdoors
2004/22/EC Measuring Instruments Directive

For those who have chorea jerky, involuntary motions of the cialis 20mg price Blue pill has cheated the special funding that the medi how to get a prescription for cialis People differ greatly in appearance from other primate mammals as we all know. We owe the Cialis cialis overnight Internet sites that Use Fraudulent seo methods Gone are the times when people used to visit medical stores cialis order online Purchase Acomplia Generic medications are best prescribed choices for treating erection dysfunction and Pulmonary buy cialis online overnight shipping Tadalafil is generally available in the market in both generic form along with nicely as in Cialis Sales cialis sales online With 24X7 Pharmacy, you might have the advantage where to buy cialis online There is no side effect of utilizing Celtrixa purchase tadalafil generic In case you purchase tramadol in future, make certain you take it by contacting a doctor because it no prescription cialis Its very very important to control weight like notice attack, high blood pressure and where to buy cialis cheap