شماره تماس شرکت 021-22909603 021-22850101
موبایل : 09123834608

Blog

ایزو ۲۱۵۰۰

ISO 21500: 2012 راهنمایی در مدیریت پروژه ISO 21500: 2012 راهنمایی برای مدیریت پروژه فراهم می کند و می تواند توسط هر نوع سازمان، از جمله سازمان های دولتی، خصوصی و یا جامعه، و برای هر نوع پروژه بدون در نظر گرفتن پیچیدگی، اندازه و مدت آن، مورد استفاده قرار گیرد.   ایزو ۲۱۵۰۰: ۲۰۱۲ […]
READ MORE