شماره تماس شرکت 021-22909603 021-22850101
موبایل : 09123834608

resume

برخی از مشتریان ما

1393048841121732
logo
2d381a7445f04cf48db2e3f123e8fec8
710811-500x466
1393033112370500377742
logo3
55c61ec1d3d5a
1840158_4TFzuo_r_m
foter
oonternet-7842020395448
415logo arshgostar-1
3090543-2016-4-20-9-43-56

EOTA چیست؟

مخفف لاتین European Organisation for Technical Assessment به معنای سازمان ارزیابی فنی اروپا در زمینه محصولات ساختمانی است، که در سال ۱۹۹۰ در بروکسل بلژیک بنا نهاده شده است. EOTA از سازمان های معرفی شده توسط اتحادیه اروپا ، انجمن تجارت آزاد و منطقه اقتصادی اروپا تشکیل شده است. هدف اصلی EOTA تهیه پیش نویس دستورالعمل فنی اروپا European Assessment Documents  (ETA) و تأییدیه فنی است. این گواهینامه با بهره گیری از تجربیات و تخصص گروه علمی و فنی آن اتحادیه صادر می گردد. دستورالعمل فنی اروپا (ETA) یک سند ارائه اطلاعات در زمینه ارزیابی عملکرد یک محصول ساختمانی، در ارتباط با ویژگی های اساسی آن است.

ETA شامل اطلاعات زیر می باشد:

*اطلاعات عمومی تولید کننده و نوع محصول

*شرح محصول و کاربرد آن

*عملکرد محصول و منابع به روش مورد استفاده برای ارزیابی خود

*ارزیابی و تأیید از سیستم ثبات اجرایی (AVCP)

*جزئیات فنی لازم برای اجرای AVCP

ISO استاندارد ارزش گذاري برند ۱۰۶۶۸:۲۰۱۰

دارایی هاي نامشهود بسیار با ارزشند و برند هر سازمان از ارزشمندترین آنهاست که کمتر کسی آنرا درك کرده است. تعیین ارزش برند به نحوي که موثق باشد کار گرانقدریست.

این استاندارد بین المللی رویکردي مناسب و معتبر به ارزش گذاري برند ارائه می دهد و از جنبه هاي مالی، رفتاري و قانونی به آن می پردازد.

Product certification گواهی محصول

این استاندارد با ارائه شواهدي بر انطباق محصول با استانداردها، در کمک رسانی و محافظت از مصرف کنندگان، تولیدکنندگان، محیط زیست، امنیت عمومی و اقتصاد ملی مشارکت می نماید و با انجام موارد زیر انطباق محصول را با استاندارد مربوطه تایید می نماید :
۱- تصدیق انطباق با استانداردهاي کاربردي و الزامات فنی
۲- تصدیق انطباق با استانداردهاي بین المللی تایید شده
۳- اجراي بازرسی فیزیکی
۴- COC تصدیق،گزارش دهی و ارائه گواهینامه در صورت وجود عدم انطباق، اصلاحات مربوطه صورت می پذیرد.