شماره تماس شرکت 021-22909603 021-22850101
موبایل : 09123834608

Blog

ایزو ۴۵۰۰۱

ISO 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی   استاندارد ISO 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی در March 2018 منتشر شد استاندارد ایزو ۴۵۰۰۱ جایگزین استاندارد OHSAS 18001 گردید در ادامه می تونید متن استاندارد ایزو ۴۵۰۰۱ را دانلود نمایید سیستم مدیریت ایمنی بهداشت شغلی در قالب استاندارد OHSAS 18001 تاکنون در سازمان‌ها […]
READ MORE