شماره تماس شرکت 021-22909603 021-22850101
موبایل : 09123834608

ایزو مدیریت آموزش ۱۰۰۱۵

ایزو مدیریت آموزش ۱۰۰۱۵

ایزو مدیریت آموزش ۱۰۰۱۵:

یکی از برنامه هائی که تاکنون بیش از دهها باربه صورت گارگاه آموزشی، سمینار و دوره های تخصصی در شرکت های بزرگ نفت ، گاز، خوروسازی، تولید قطعات صنعتی، نیرو و…اجرا نموده ام و در بسیاری از کنفرانس های ملی و بین المللی در باره طراحی و اجرا و استقرار و ممیزی آن مقاله ارائه نموده ام استاندارد ایزو ۱۰۰۱۵ میباشد. در اینجا بطور بسیار خلاصه این استاندارد معرفی میگردد، علاقمندان به دریافت اطلاعات جامع تر میتوانند درباره طراحی و اجرای آن با ایمیل درخواست خود را ارسال نمایند .

استاندارد ISO10015 توسط كمیته فنی ، ISO/TC176 مدیریت و تضمین كیفیت ، كمیته فرعی SC3 و فن آوریهای حمایتی تهیه شده است. نمایندگان ۲۲ کشوردردسامبر ۱۹۹۹ پیش نویس اصلی استاندارد را طراحی کرده اند. این استاندارد در تمامی سازمانهای خدماتی- تولیدی – صنعتی – بازرگانی و… کاربرد دارد .

در این استاندارد بهبود مهارتها، ارتقا دانش و رفتارهای مناسب مورد تاکید می باشد. به عبارت دیگر بحث مهارت ، دانش و رفتار در ISO10015 بهم تنیده شده است.

یکی از ویژه گی های بارز این استاندارد توجه به نیاز سنجی فراگیروهمه جانبه و فرآیند آن می باشد.

ISO 10015 به عنوان یک ابزار مدیریت کیفیت به مشخص کردن الزامات عملیاتی برای هر مرحله آموزش بکار گرفته می شود.

 

گام های فرآیند مدیریت آموزش

 • گام اول – تعریف نیازهای آموزشی
 • گام دوم -طراحی و برنامه ریزی آموزشی
 • گام سوم -اجرای برنامه آموزش
 • گام چهارم – ارزشیابی نتایج آموزش

مراحل گام اول تعریف نیازهای آموزشی

عمده ترین نیازهای آموزشی سازمانها را می توان به طرق زیر تعریف نمود:

 

 • ۱- تعیین فاصله بین شایستگی های موجود و مورد انتظار
 • ۲- تعیین نیازهای آموزش مورد نیاز برای کارکنانی که شایستگی موجود آنها با شایستگی مورد انتظار مطابقت ندارد.
 • ۳- مستند نمودن نیازهای آموزشی به صورت ویژه

 

گام دوم -طراحی و برنامه ریزی آموزشی

 

 • تعریف و تبیین معیارهای ارزیابی نتایج آموزش
 • نظارت بر فرآیند آموزش
 • تهیه لیستی ازکلیه امکانات و محدودیت های سازمان
 • شناخت و آگاهی از روشهای متناسب آموزشی
 • شناخت کامل از محتوای برنامه آموزشی
 • انتخاب اساتید متخصص و صاحبنظر
 • انتخاب شرکت کنندگان بر اساس تحصیلات- تجربیات – دانش و…

 

گام سوم -اجرای برنامه آموزش

 

 • انجام کلیه فعالیت های مربوط به ارائه آموزش
 • پشتیبانی معنوی سازمان از آموزش دهنده و آموزش گیرنده
 • پشتیبانی فیزیکی سازمان شامل در اختیار قراردادن امکانات سخت افزاری و نرم افزاری
 • پشتیبانی مالی سازمان
 • نظارت بر اجرای برنامه آموزشی
 • ایجاد فرصت برای ارائه قابلیت ها و توانمندیهائی که از آموزش حاصل می شود

 

گام چهارم – ارزشیابی نتایج آموزش

 

 • گرفتن بازخورد از آموزش گیرنده و آموزش دهنده
 • گرفتن بازخورد ازمدیران و سرپرستان
 • جمع بندی نتایج برنامه
 • بررسی عملکردآموزش گیرندگان در بلند مدت
 • تهیه گزارشات ارزشیابی
 • ۵- نظارت و ارتقای فرآیند آموزش
 • ۱- ۵ نظارت مستلزم بررسی كامل فرآیند آموزش در هر یك از چهار مرحله است .
 • شیوه های نظارتی :
 • الف – رایزنی
 • ب -مشاهده و جمع آوری اطلاعات
 • ۲- ۵ تایید فرآیندآموزش

Leave a Comment