شماره تماس شرکت 021-22909603 021-22850101
موبایل : 09123834608

ایزو ۱۰۰۰۶ مدیریت کیفیت

ایزو ۱۰۰۰۶ مدیریت کیفیت

ایزو ۱۰۰۰۶  مدیریت کیفیت:

 

مدیریت پروژه بنا به تعریف عبارت است از یك رهیافت نظام مند برای رسیدن به اهداف پروژه در سراسر طول حیات پروژه.

 

پیاده سازی و داشتن گواهینامه یک سیستم مدیریت پروژه مانند ISO10006 به کارفرما این اطمینان را می دهد که پیمانکار دارای یک نظام منسجم مدیریتی برای رسیدن به اهداف پروژه می باشد و در سازمانی که استاندارد مدیریت پروژه مانند PMBOK یا ISO 10006 در آن پیاده سازی شده ضمن سازماندهی بهتر به امور و فرآیند ها باعث افزایش کارآیی و اثربخشی فعالیت ها می گردد.

 

مزایای استاندارد ISO 10006 مدیریت کیفیت در پروژه و داشتن گواهینامه آن :

 

 • داشتن نگرش سیستماتیک به مدیریت پروژه
 • مدیریت بهتر هزینه پروژه
 • بهبود ارتباطات درون و برون سازمانی در پروژه بین سازمان ، مشاور ( ناظر ) و کارفرما
 • مدیریت زمان و کاهش تاخیرات پروژه
 • مدیریت سوابق ، مدارک و اطلاعات
 • استفاده بهینه از منابع سازمان
 • جلو گیری از اعمال سلیقه شخصی در مدیریت و یکنواختی روش
 • کنترل ریسکهای پروژه
 • مدیریت بهتر تدارکات و خریدها
 • ایجاد نگرش مثبت به مدیریت شرکت
 • رسیدن به کیفیت تعیین شده در پروژه

 

سیستم مدیریت کیفیت پروژه چیست ؟

 

پروژه عبارت است از مجموعه فعالیت هایی است که با هدفی مشخص به صورت خاص ، یکبار با ترتیب و زمانهای شروع و پایان مشخص انجام می شود .

و سیستم مدیریت پروژه بنا به تعریف ارائه شده بوسیله استاندارد ISO10006 عبارت است از :

 

طرح ریزی ، سازماندهی ، پایش، كنترل و گزارش دهی روی تمامی جوانب یك پروژه و ایجاد انگیزه برای تمامی افراد در گیر درآن در جهت دستیابی به اهداف پروژه

برای مدیریت پروژه روشهای و طرح های بسیاری وجود دارد که بسته به نوع پروژه و شرایط ویژه آن اتخاذ می شود نحوه مدیریت پروژه تاثیر مستقیمی بر رسیدن به اهداف آن دارد .

 

هر چند که رویکرد مدیریت پروژه یک رویکرد کاملا اقتضایی است اما با فرموله کردن موضوع می توان از درست بودن تصمیم های گرفته شده اطمینان حاصل کرد .

 

انجمن مدیرت پروژه APM در سال ۱۹۹۲ اولین سری استاندارد دانش مدیریت پروژه (Project Management Body Of Knowledge) که به اختصار PMBOK خوانده می شود ار ارائه نمود که تاکنون ۴ بار این استاندارد بازنگری شده است .

این استاندارد حاوی الزاماتی برای مدیرت پروژه می باشد که تضمین کننده رسیدن به اهداف پروژه ها می باشد .

بر اساس PMBOK هر پروژه به ۵ مرحله آغاز ، برنامه ریزی ، اجرا، کنترل و خاتمه تقسیم شده و این استاندارد برای اجرای موفق این ۵ مرحله راهنمایی های کاربردی ارائه می کند .

 

سازمان جهانی استاندارد سازی ( ISO ) با توجه به نتایج موفق به دست آمده از اجرای استاندارد PMBOK اقدام به تدوین استاندارد جهانی ISO 10006 نمود و این استاندارد بین المللی می رود در جهان جانشین موفقی برای سایر روشهای مدیریت پروژه گردد .

 

در استاندارد ISO 10006 الزامات یک سیستم مدیریت کیفیت پروژه و تعاریف مورد نیاز آن به نحو مناسبی تعریف شده .

 

اجرای این استاندارد ها بویژه به شرکتهایی که پروژه های بزرگ صنعتی و عمرانی را اجرا می کنند و یا در مناقصه های بین المللی شرکت می نمایند توصیه می شود .

 

الزامات اصلی سیستم مدیریت کیفیت پروژه بر مبنای استاندارد ISO10006

 

سیستم مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ISO 10006 دارای یک دید فرآیندی به شرح ذیل می باشد :

 

 • طرح ریزی
 • سازمان دهی
 • پایش
 • کنترل
 • گزارش دهی
 • انجام اقدامات اصلاحی

Leave a Comment