شماره تماس شرکت 021-22909603 021-22850101
موبایل : 09123834608

ایزو ۱۴۰۰۱

ایزو ۱۴۰۰۱

ایزو ۱۴۰۰۱:

استاندارد های مدیریت زیست محیطی روشهای عمومی را برای مدیریت یک سازمان با توجه به مسئولیت اجتماعی و قانونی آن در قبال محیط زیست بیان می کند که طی آن سازمان کمترین آسیب را به محیط زیست وارد نماید بطوریکه اصول توسعه پایدار در فعالیت های سازمان لحاظ شود. معروف ترین استاندارد مدیریت زیست محیطی استاندارد ISO14001  می باشد که بوسیله کمیته ۲۰۷ سازمان جهانی استانداردISO  تدوین شده .

مزایای استاندارد های  مدیریت محیط زیست  ISO 14001

پیاده کردن استاندارد مدیریت زیست محیطی و اخذ گواهینامه ISO14001  برای سازمانها مزایایی به شرح ذیل دارد :

  1. ساماندهی محیط کار وجلوگیری از آلودگی آن
  2. ایجاد ارتباط بهتر با نهاد های قانونی و رعایت مقررات و قوانین زیست محیطی
  3. کاهش هزینه ها به علت مدیریت منابع
  4. پیشگیری از آلودگي محيط زيست در سراسر چرخه حیات محصول
  5. حفظ منابع طبيعي
  6. ايمني و بهداشت

۷٫مديريت پسماندها

  1. كاهش مصرف منابع
  2. بازيافت
  3. توسعه پايدار
  4. اثبات تعهد سازمان به مسئولیت اجتماعی

 

Leave a Comment