شماره تماس شرکت 021-22909603 021-22850101
موبایل : 09123834608

ایزو ۱۸۰۰۱ مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

ایزو ۱۸۰۰۱ مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

ایزو ۱۸۰۰۱ مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی:

امروزه سازمان ها دریافته اند كه در انجام كلیه امور همواره پیشگیری از طریق اجرای یك سیستم مدون و كارآمد بسیار مناسب تر از روش های اصلاح بعد از برخورد با شرایط غیرایمن و پس از وقوع حادثه است بنابراین روز به روز نیاز به ایجاد یك سیستم مدیریت ایمنی در سازمان هابیشتر احساس گردید اولین گامی كه در این زمینه، یعنی تدوین یك سیستم استاندارد ایمنی و بهداشت شغلی برداشته شد.  چند شركت معتبر بین المللی ثبت و صدور گواهی نامه  در اقدامی مشترك نسبت به تهیه و    تدوین استانداردOHSAS 18001 :1999 و راهنمای آن OHSAS 18002 :1999 نمودند.  سری  (Occupational Health and safety) OHSAS 18000 در پاسخ به نیازهای مبرم مشتریانی تدوین شده است كه خواستار استقرار یك سیستم استاندارد و مشخص بهداشت و ایمنی شغلی بودند كه بتوان آنرا ارزیابی كرد و همچنین گواهینامه مربوطه را اخذ نمود .

Leave a Comment