شماره تماس شرکت 021-22909603 021-22850101
موبایل : 09123834608

ایزو ۵۰۰۰۱

ایزو ۵۰۰۰۱

ایزو ۵۰۰۰۱

استاندارد بین المللی ایزو ۵۰۰۰۱ سیستم مدیریت انرژی

 

امروزه یکی از نیازهای مبرم جوامع انسانی و بخصوص صنایع در تمامی کشورها  مسئله مدیریت انرژی میباشد. محدودیت منابع تجدید ناپذیر، هزینه بالای سوخت، آلودگی های زیست محیطی و بحرانهای انرژی و مفهوم توسعه پایدار که هدف غایی تمامی جوامع میباشد دلایل اصلی توجه به مبحث انرژی میباشد.

 

در این راستا سازمانهای مختلف استاندارد سازی، اقداماتی را در زمینه سیستمهای مدیریت انرژی انجام داده اند که مهمترین خروجی آنها  استاندارد اروپایی EN16000   و استاندارد ISO 50001   میباشد. البته شایان ذکر است که استاندارد ISO 50001   در اواسط سال ۲۰۱۱ میلادی بطور رسمی انتشار می یابد و در حال حاضر نسخه پیش نویس (Draft  ) آن موجود میباشد .

 

متن زیر در راستای معرفی هرچه بیشتر این استاندارد میباشد:

به گزارش سازمان بین المللی استانداردسازی (ایزو) نیاز مبرمی برای استاندارد بین المللی مدیریت انرژی وجود دارد از این رو ایزو ۵۰۰۰۱ برای ایجاد چارچوب های بین المللی برای کارخانه های صنعتی ، شرکتها و سازمانها جهت مدیریت تمام جنبه های انرژی تهیه گردیده است.

سازمان بین المللی استانداردسازی (ایزو) بر اساس نیاز بالا برای استاندارد بین المللی ایزو ۵۰۰۰۱ سیستم مدیریت انرژی را معرفی نموده که می تواند نقش بسیار مفیدی در مدیریت انرژی و تجارت سازمان داشته باشد.

نیاز به ارتقاء بهره وری انرژی ، نیاز به مواد جایگزین به منظور کاهش انتشار کربن ، افزایش قیمت سوخت های فسیلی به دلیل کاهش عرضه و نیاز به استفاده از منابع انرژی تجدید پذیر به اندازه کافی دلیل برای این استاندارد جدید توسعه مدیریت انرژی است که بر پایه پیشرفته ترین و بهترین شیوه های موجود میباشد

تخمین زده میشود که ۶۰ درصد از انتشار کربن از تولید انرژی هستند. با توجه به تهدیدها و پیامدهای گرم شدن کره زمین و تغییرات آب و هوایی ، هم اکنون زمان مناسب برای افزایش بهره وری در مصرف انرژی و مدیریت منابع انرژی است.

ایزو ۵۰۰۰۱ مکمل با ایزو ۱۴۰۰۰ ( سری استاندارد مدیریت زیست محیطی) و ایزو ۹۰۰۰ (سری استاندارد مدیریت کیفیت) و ۱۸۰۰۰ OHSAS(سری ارزیابی ایمنی و بهداشت شغلی) میباشد. استاندارد جدید انرژی به مدیریت بهبود بهره وری و مدیریت سرمایه گذاری انرژی کمک مینماید.

 مجموعه اهداف ایزو ۵۰۰۰۱  در صورتی که تا پایان سال ۲۰۱۰ بصورت کامل معرفی شود ، به شرح زیر است :

  • کمک به سازمانها در ساخت و استفاده بهتر از مصرف انرژی
  • ارائه معیار ، اندازه گیری ، ثبت و گزارش و هدایت دارایی ها
  • تسهیل ارتباطات و ایجاد شفافیت در مورد مدیریت منابع انرژی
  • ارتقاء بهترین شیوه ها و تقویت رفتار صحیح مدیریت انرژی
  • کمک به ارزیابی و اولویت بندی فن آوری های جدید
  • کمک به صرفه جویی در انرژی از طریق ترویج زنجیره عرضه

 

این استاندارد جدید مدیریت انرژی در چارچوب کمک به سازمانها  با توجه به صرفه جویی در انرژی به طور کلی در عملیات،  به تعریف و پیاده سازی شیوه های مدیریت  بیشتر توجه خواهد کرد. این استاندارد جدید که سازمانها مدتها منتظر آن بوده اند ، در حال حاضر به طور گسترده ای معرفی شده است و پیش بینی میشود که یکی از بهترین راه های کاهش انتشار گازهای گلخانه ای ، صرفه جویی در انرژی و کاهش در استفاده از سوخت های فسیلی است.

برای کمک به رسیدن به اهداف سازمانها در کاهش استفاده از انرژی و  کاهش تولید گازهای گلخانه ای  وکربن  ایزو ۵۰۰۰۱ را می توان توسط شرکت های بزرگ استفاده شود. استاندارد جدید مدیریت انرژی می تواند جهت مقایسه بازده پس از اجرا در زنجیره تامین استفاده شود.

در حال استاندارد بین المللی ایزو ۵۰۰۰۱ را سازمان های چند ملیتی را به  بهبود مستمر در روشهای شناسایی و اجرای کارآمد مدیریت انرژی  توانمند خواهد ساخت.

Leave a Comment