شماره تماس شرکت 021-22909603 021-22850101
موبایل : 09123834608

فرآورده¬های آرایشی و بهداشتی بدون میکروب با استاندارد جدید ایزو۱۱۹۳۰:۲۰۱۲

فرآورده¬های آرایشی و بهداشتی بدون میکروب با استاندارد جدید ایزو۱۱۹۳۰:۲۰۱۲

فرآورده­های آرایشی و بهداشتی بدون میکروب با استاندارد جدید ایزو۱۱۹۳۰:۲۰۱۲

بسیاری از ما از فرآورده­های آرایشی و بهداشتی از قبیل شامپو، عطر و لوازم محافظتی استفاده می­کنیم تا ظاهر و بوی بدن خود را تغییر دهیم. اما چگونه می­دانیم محصولاتی را که بکار می­بریم، ایمن هستند؟ استاندارد جدید ISO  به ارزیابی ضد میکروبی فرآورده­های آرایشی و بهداشتی کمک خواهد کرد. روش های مختلفی برای حفاظت از مواد آرایشی وجود دارد:

محافظت شیمیایی
ویژگی­های ذاتی فرمول
طراحی بسته­بندی
فرایند تولید

استاندارد جدید ISO 11930:2012 ، فراورده­های آرایشی و بهداشتی – میکروبیولوژی – بررسی حفاظت ضد میکروبی فرآورده­های آرایشی و بهداشتی، به آزمودن کارایی آنها در حفاظت از مصرف کنندگان کمک خواهد کرد. Andrée Cremieux  رییس پروژه ISO 11930 می­گوید: «استفاده از فرآورده­های آرایشی و بهداشتی به اندازه صنعت آن جهانی است. یک دستورالعمل یکسان جهانی برای آزمون فرآورده­های آرایشی و بهداشتی، که در سراسر جهان معتبر باشد و بتوان نتایج بدست آمده از آزمایشگاه­های مختلف را با یکدیگر مقایسه کرد، ضروری است.»  ISO 11930 به ارزیابی فرایند کلی مواد نگهدارنده فرآورده­های آرایشی و بهداشتی از جمله آزمون اثر مواد نگهدارنده و نیز معیارهای ارزیابی می­پردازد.

این استاندارد بهترین تجارب شرکت­های کارآمد در سراسر جهان را به اشتراک می­گذارد، موانع تجاری را کاهش می­دهد و اطمینان دوباره­ای به مصرف کنندگان می­دهد که محصولاتی که استفاده می­کنند، بی­خطر هستند. ISO 11930 باید مطابق با استاندارد ISO 29621:2010، راهنمای ارزیابی ریسک و شناسایی میکروبیولوژی محصولات کم خطر، به کار رود. این استاندارد به تشخیص آلودگی میکروبی درمحصولات کمک می­کند.استاندارد  ISO 11930:2012، فرآورده­های آرایشی و بهداشتی – میکروبیولوژی – بررسی حفاظت ضد میکروبی محصولات آرایشی و بهداشتی، توسط کمیته فنی ISO / TC 217، فرآورده های آرایشی و بهداشتی تدوین شد.

Leave a Comment