شماره تماس شرکت 021-22909603 021-22850101
موبایل : 09123834608

مراحل اخذ ایزو

مراحل اخذ ایزو

مراحل دریافت و تمدید گواهینامه ایزو

مراحل اخذ ایزو به این صورت می باشد که بعد از تماس با دفتر بهسان ویژن همکاران ما اپلیکیشن فرم مربوط به شرکت گواهیدهنده را در اختیار شما قرار می دهند و پس از تکمیل فرم پرسشنامه توسط سازمان متقاضی جهت بررسی وضعیت و ماهیت سازمان جهت برآورد هزینه مشاوره/  ارسال نامه اعلام قیمت یا پیش فاکتور/ عقد قرارداد و بعد از مراحل گذراندن مراحلی که پیشتر در بخش پروپوزال سیستم توضیح داده شد  و مرحله صدور گواهینامه بصورت ۳ ساله ولی بشرط تمدید سالیانه گواهینامه صادره تا زمان مندرج در گواهینامه معتبر است و هر سال می بایست تمدید گردد.

تمدید سالیانه نیز به صورت دوره ای سالانه توسط همکاران شرکت به سازمان دریافت کننده اطلاع میدهند و در صورت تایید مدارک و اسناد سالانه گواهینامه ها برای یک سال دیگر تمدید و دارای اعتبار خواهد بود.

 

Leave a Comment